hits

Vi er alle «el overfølsomme»

Vi er mange som søker om fritak fra AMS målerne og nettselskapene vil fortsatt forsøke å motsette seg dette. Hos enkelte nettselskaper går dette greit, mens andre som Hafslund nett ikke gir seg på «harde møkka», men gjør et innbitt forsøk på sykeliggjøring av normal skepsis og bondevett. I min første informative blogg får du tilgang på fritaksbrevet jeg sendte mitt nettselskap. Hvis du vil gjøre det veldig enkelt sier du bare NEI. Jeg har et budskap i dag og det er at vi alle er «el overfølsomme» Se hvorfor i videobloggen. 
Jeg anbefaler Facebook gruppen «Nei til smartmeter» som nå teller over 5000 medlemmer.

Ved spørsmål av teknisk karater kan du sjekke ut bloggen einarflydal.com

Del gjerne og ikke gi deg!

Anita

AMS strømmåler - du har lov til å takke NEI

Vet du at det er lov å si NEI til AMS målerne som rulles ut i Norge nå?

Dette er en informativ blogg med opplysning for midlertidig fritak frem til 2019 - du trenger kun å si NEI. Gi beskjed til ditt nettselskap og en enkel begrunnelse være seg det er å beskytte helse, personvern, unøyaktige strømregninger, brannfare eller sunn skepsis.

Som borgere og beboere i eget hjem har vi lovmessig ryggdekning for å nekte installasjon av denne helseskadelige og strømfordyrende nye måleren. Det er verdt å sette seg inn hva AMS utrullingen egentlig handler om og konsekvensene, slik at man vet 100 % hva det er man slipper inn i eget hus. Selv er jeg mest opptatt av helsa.

Det er lett å tro at det er en lang prosess å enten si nei til AMS måler eller å få det avinstallert. Å si NEI til AMS måler er veldig enkelt. NVE har KUN en forskrift basert på et EU direktiv, men ingen LOV hjemmel for å la installatører gå inn i private hus og hjem for å montere målerne. Nettselskapene kan dermed IKKE tvinge noen til kun å få fritak basert på legeerklæring for EL overfølsomhet. Det er bare å si NEI med en kort begrunnelse og ikke akseptere nettselskapenes motargumenter.

Inntil nylig måtte man til lege eller psykolog for å få en erklæring om EL overfølsomhet. Frem mot frist for utrulling av AMS måler i 2019 vil Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE) IKKE lenger legge til grunn streng praktisering av denne bestemmelsen. Dermed vil nettselskapene gi midlertidige fritak til kunder som av ulike grunner motsetter seg, eller ikke ønsker å bytte til AMS - måler. Etter 1.januar 2019 vil NVE få en bedre oversikt over tallet på unntak og aktuelle årsaker, og vil ha et bedre grunnlag for å utarbeide mer permanente regler for unntak. (Se kildehenvisning i dokument fra Olje og Energidepartementet.)

Dersom du allerede HAR FÅTT AMS måler, kan du likevel REVERSERE installasjon og få tilbake analog måler. Dagens avlesning av analoge strømmålere i norske hjem skjer i dag presist og med et minimum av kostnader for kraftleverandørene og bør beholdes som de er.

Her deler jeg min søknad om fritak på GENERELT GRUNNLAG, altså uten legeerklæring for EL overfølsomhet. Primært ønsker jeg å beholde min analoge måler fordi jeg er skeptisk til stråling fra AMS måleren. Jeg bor i rekkehus med 8 leiligheter og er bekymret for strålingstettheten. Statens Strålevern refererer til «tillatte grenseverdier» Tallene er foreldede og beskytter kun mot akutt oppvarmingseffekt etter 6 minutter eksponering. De beskytter IKKE mot vanlige rapporterte effekter som hodepine, søvnvansker, tinius, konsentransjonsvansker eller kreft. Statens Strålevern kan ikke uttale seg om langtidseffekten fordi de ikke har forsket eller undersøkt. 

SØKNAD OM FRITAK sendt Follo Norgesnett med kopi til OED. Vær obs på det jeg har satt i anførselstegn og sett inn det som passer for deg, eller ta det vekk.

https://docs.google.com/document/d/1RqlIt2nn3CgbA9E1XzviHygw4LWynC2aDu8-RgZiNuU/edit

Svar fra OED på min søknad om generelt fritak:

https://docs.google.com/document/d/1znA78DlbNv8CfFNO3mldT9-ZxJH0QNRd3qQmJv5Zkkk/edit?usp=sharing

Svar fra Follo Norgesnett og svar fra meg til Inspirasjon!

https://docs.google.com/document/d/1znA78DlbNv8CfFNO3mldT9-ZxJH0QNRd3qQmJv5Zkkk/edit?usp=sharing

Påskuddet for utplassering av AMS målere er at strømkundene «skal ha mulighet til å handle strøm på den tiden av døgnet det er billigst» I praksis fungerer dette ikke. Erfaringen er at mange har fått ØKTE STRØMREGNINGER bl.a. som følge av at det har blitt komplikasjoner med å avlese det nøyaktige strømforbruket hos den enkelte strømkunde.

Så hva er da den egentlige hensikten med de nye målerne? Les og vurder selv.

http://www.framtidinord.no/meninger/2017/03/14/Hva-er-egentlig-hensikten-med-de-nye-m%C3%A5lerne-14441680.ece

STRÅLING

AMS måleren av merke Aidon stråler betydelig mer enn oppgitt. Det viser den ferske rapporten fra et konsulentfirma som er eksperter på strålemålinger.
Oppsummering av målinger:
EMF Consult har i februar og mars 2017 målt strålingen fra flere AMS strømmålere. Alle strømmålerne er av merket Aidon og målingene er utført på 6 forskjellige installasjoner på Vestlandet og Østlandet. Målingene viser at disse AMS installasjoner sender et kort radiosignal 70 ?90 ganger i minuttet (dvs mindre enn 1 sek mellomrom) - døgnet rundt.

Dette er langt hyppigere enn det som hittil har vært informert om AMS målerne.

Konsulent-rapporten kan lastes ned her:

https://einarflydal.files.wordpress.com/2017/03/ams-mc3a5lerne-strc3a5ler-betydelig-mer-enn-oppgitt-c3a5penrapport.pdf

Graf som viser stråling fra mobil kontra stråling fra AMS målere kan lastes ned her:

https://einarflydal.com/2017/09/05/smarte-malere-er-stralevernet-nve-og-netteierne-ondsinnet-eller-bare-uinformert/

BRANNSIKKERHET OG PERSONVERN

Netteier kan enkelt gå inn å skru av strømmen din med bryterfunksjonen på den nye AMS måleren - er det greit? Det er også mulig for andre å hacke seg inn og utnytte informasjonen eller skru av strømmen. Jeg synes dette er fullstendig ute av kontroll og lytter til hva fagfolk sier om situasjonen.

Jon Henrik Leere, daglig leder i Norsk Elektro-Kontroll
25. februar

«Nye strømmålere for toveis måling inneholder bryterfunksjoner, slik at netteier kan skru av strømmen din når det måtte passe dem.
Imidlertid er disse målerne fullt mulig å hacke, slik at noen med uærlige hensikter kan skru av strømmen til mange samtidig.
Vi har hørt i flere år nå at hensikten med målerne er at vi som forbrukere skal slippe å lese av målerne selv. Ønsker vi at netteiere, som har vist nå i mange tiår at de ikke tar sikkerheten alvorlig, skal kunne gå inn å skru av vår strøm?
Et svært mangelfullt kontrollregime har netteierne hatt ansvar for. Dette har bidratt til at det har oppstått branner, bidratt til at brannetterforskningen ikke har gode prosedyrer og folk blir dømt for å være brannstiftere uten å være det. Skal vi tro at det blir noe bedre når de får en autostrada av kommunikasjonsmuligheter inn i boligen din?
Skal vi tro at de sitter på gjerdet å ser på at inntektsmuligheter går hus forbi, når kommersielle selskap ønsker å få tilgang til deg og lommeboken din, via strømkabelen inn i boligen, eller skal vi anta at de vil få en eventyrlig økonomisk vekst?
Denne bransjen, og andre bransjer som leverer tjenester til den er spådd å bli større en software og hardware bransjen.
Jeg tror de klarer det med å få myndighetene med på å lovbestemme at det skal være mulighet for å gå inn å skru av strømmen din. Et meget effektivt verktøy for at de skal kunne selge andre tjenester enn kun linjeleie, som de har tjent godt på i mange år. Demokratiet har sine sider som enkelt kan misbrukes dessverre.»

Hvis du lurer på HVA en AMS måler, populært kalt smartmeter er, les Kaja77 sin blogg: https://kaja77.wordpress.com/2016/03/21/smartmalereams-enheter-helseproblemer-og-overvakning-av-norske-borgere/

Jeg opplever myndighetenes overtramp som svært grovt. Når man har barn blir det enda viktigere å ta standpunkt så det er der jeg henter vilje til å stå i mot.

Hvis du har lyst å engasjere deg eller følge med i hva som skjer med AMS i Norge, anbefaler jeg å sjekke følgende lenker:

Smartskandalen - et samlende initiativ https://smartskandalen.info/

Nei til smartmeter https://www.facebook.com/groups/1582740015334130/?fref=ts

Jeg har åpent kommentarfelt og svarer så lenge språket er ryddig :)

Hilsen Anita

Les mer i arkivet » August 2017 » Mars 2017