hits

Vi er alle «el overfølsomme»

Vi er mange som søker om fritak fra AMS målerne og nettselskapene vil fortsatt forsøke å motsette seg dette. Hos enkelte nettselskaper går dette greit, mens andre som Hafslund nett ikke gir seg på «harde møkka», men gjør et innbitt forsøk på sykeliggjøring av normal skepsis og bondevett. I min første informative blogg får du tilgang på fritaksbrevet jeg sendte mitt nettselskap. Hvis du vil gjøre det veldig enkelt sier du bare NEI. Jeg har et budskap i dag og det er at vi alle er «el overfølsomme» Se hvorfor i videobloggen. 
Jeg anbefaler Facebook gruppen «Nei til smartmeter» som nå teller over 10 000 medlemmer.

Ved spørsmål av teknisk karater kan du sjekke ut bloggen einarflydal.com

Del gjerne og ikke gi deg!

Anita

AMS strømmåler - du har lov til å takke NEI

Vet du at det er lov å si NEI til AMS målerne som rulles ut i Norge nå?

Dette er en informativ blogg med opplysning og brevmal for midlertidig fritak frem til 2019 - du trenger kun å si NEI. Det er lett å tro at det er en lang prosess å enten si NEI til AMS måler, eller å få fjernet radiodelen skulle du være så uheldig å ha fått måleren installert. Gi beskjed til ditt nettselskap og en enkel begrunnelse være seg det er å beskytte helse, personvern, unøyaktige strømregninger, brannfare eller sunn skepsis.

Det fordummende påskuddet for installering av AMS målere er at «strømkundene skal slippe å lese av strømmåleren og ha mulighet til å handle strøm på den tiden av døgnet det er billigst.» I praksis fungerer ikke dette . Erfaringen så langt viser at mange har fått økte strømregninger. Det noen har glemt å fortelle er at det er vi strømkunder over noen år, som dekker kostnaden for de nye strømmålerne og installering av disse.  Om 5 - 10 år må vi regne med å bytte strømmåleren igjen. Kraftkabler som bygges til utlandet i forbindelse med at energipolitikken eksporteres fra Stortinget til EU ved simpelt flertall ved å tilslutte seg ACER - er også med på å øke prisen du kommer til å betale for strømmen. Norsk kraft skal ut på markedet i større grad enn noensinne. De nye strømmålerne er ikke annet enn et tidlig ledd i at noen skal tjene mye penger og det er vi som skal betale for dette!

HVORFOR SI NEI?

ÅRSAK NUMMER 1: Helseskader, ofte akutte som følge av eksponering av stråling fra AMS måler.

AMS måleren stråler betydelig mer enn oppgitt. NB! Statens strålevern innrømmer at de har feilberegnet smartmålernes sendestyrke i forhold til mobiltelefoner. Etaten har blandet målemetoder. I stedet for at sendestyrken fra målerne er mye svakere enn mobiltelefoner, slik Strålevernet hevdet, er den langt sterkere, slik EMF-Consult hevdet. Det tok et halvt års tid å få ut den innrømmelsen, og den er pakket så godt inn at den er nesten usynlig. Men den er kommet ? etter purring. NVE, nettselskapene og kundene er blitt feilinformert. Smartmålerne er installert på falske premisser. Dette kan bidra til å forklare de mange historiene om akutte helseplager.

EMF-Consult påviste at Strålevernet hadde oversett at strålingen fra målerne regnes ut etter en annen målemetode enn strålingen fra målerne (e.r.p. versus e.i.r.p.). Strålevernet hadde blandet sammen målemetoder slik at forskjellen ble sterkt overdrevet.

Rett regnet sender en AMS-måler slett ikke svakere, men vesentlig sterkere enn en mobiltelefon i 3G- eller 4G-modus. Faktisk tre ganger sterkere målt i samme avstand fra kilden og når begge sender for full styrke. Det kan sammenlignes med at du med AMS måler 3 meter fra senga - blir eksponert for stråling tilsvarende en mobilmast på 40 meters avstand der antennen er rettet direkte mot hodeputa di. SE BAKGRUNN

Graf som viser stråling fra mobil kontra stråling fra AMS målere kan lastes ned her:

LOVMESSIG RYGGDEKNING TIL Å SI NEI

Som borgere og beboere i eget hjem har vi lovmessig ryggdekning for å nekte installasjon av denne helseskadelige og strømfordyrende nye måleren. Det er verdt å sette seg inn hva AMS utrullingen egentlig handler om og konsekvensene, slik at man vet 100 % hva det er man slipper inn i eget hus. Selv er jeg mest opptatt av helsa.

Organisasjonen «STOPP smartmålerne» har samlet en sum på 300 000,- for å starte en juridisk utredning og få prøvet hva som er forbrukernes rettsstilling overfor NVE og nettselskapene - og kanskje stanse hele dette miljøskadelige eventyret. For myndighetene har kjørt seg fast og strammer stadig inn fritaksmulighetene og dytter kostnadene for dette over på forbrukerne. Einar Flydal, tidligere forsker og seniorrådgiver i Telenor er primus motor for Smartmåler-saken. Han har lenge arbeidet med mulighetene for å stoppe AMS-prosjektet juridisk. Flydal konkluderer med at én eller flere utredninger må til før saken kan prøves for retten.  

Hvorfor? NVE har KUN en forskrift basert på et EU direktiv, men ingen LOV hjemmel for å la installatører gå inn i private hus og hjem for å montere målerne. Nettselskapene kan dermed IKKE tvinge noen til kun å få fritak basert på legeerklæring for EL overfølsomhet.

Fortsett å si NEI med en kort begrunnelse og ikke akseptere nettselskapenes motargumenter. Installatørene slipper helt enkelt ikke innenfor din dørterskel uten at du lukker opp døra. Til alle som bor i blokker og bosameier fortoner dette seg annerledes. Da ber jeg dere søke råd på FB gruppen «Nei til smartmeter med mer» Gruppen teller nå over 14 000 medlemmer og har en dedikert admin og oppdaterte og engasjerte medlemmer.

Dersom du allerede har fått måleren installert vil jeg på det sterkeste be deg kreve å få fjernet radiodelen som sender data om ditt strømforbruk og står for den farligste strålingen. Gjør det både for å verne om deg selv og naboene dine. Du vil da fortsette å sende inn strømforbruk manuelt som før.

Har måleren først kommet i hus kan det bli både dyrt og vanskelig å få tilbake den analoge måleren. Å si NEI til AMS måler er veldig enkelt til tross for at mange opplever sterk motstand fra sitt nettselskap. 

Frem mot frist for utrulling av AMS måler i 2019 vil Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE) vil nettselskapene gi midlertidige fritak til kunder som av ulike grunner motsetter seg, eller ikke ønsker å bytte til AMS måler. Etter 1.januar 2019 vil NVE få en bedre oversikt over tallet på unntak og aktuelle årsaker, og vil ha et bedre grunnlag for å utarbeide mer permanente regler for unntak. (Se kildehenvisning i dokument fra Olje og Energidepartementet.)

BREVMAL FOR FRITAK

Her deler jeg min søknad om fritak på GENERELT GRUNNLAG, altså uten legeerklæring for EL overfølsomhet. Primært ønsker jeg å beholde min analoge måler fordi jeg er skeptisk til stråling fra AMS måleren. Jeg bor i rekkehus med 8 leiligheter og er bekymret for strålingstettheten. Statens Strålevern refererer til «tillatte grenseverdier» Tallene er foreldede og beskytter kun mot akutt oppvarmingseffekt etter 6 minutter eksponering. De beskytter IKKE mot vanlige rapporterte effekter som hodepine, søvnvansker, tinitus, konsentrasjonsvansker, neseblod eller kreft. Statens Strålevern kan ikke uttale seg om langtidseffekten fordi de ikke har forsket eller undersøkt. Ei heller er det gjort lovpålagte og forventede risikoanalyser som skal følge offentlige reguleringer og utbyggninger. 

SØKNAD OM FRITAK sendt Follo Norgesnett med kopi til OED. Vær obs på det jeg har satt i anførselstegn og sett inn det som passer for deg, eller ta det vekk.

https://docs.google.com/document/d/1RqlIt2nn3CgbA9E1XzviHygw4LWynC2aDu8-RgZiNuU/edit

Svar fra OED på min søknad om generelt fritak:

https://docs.google.com/document/d/1znA78DlbNv8CfFNO3mldT9-ZxJH0QNRd3qQmJv5Zkkk/edit?usp=sharing

Svar fra Follo Norgesnett og svar fra meg til Inspirasjon!

https://docs.google.com/document/d/1znA78DlbNv8CfFNO3mldT9-ZxJH0QNRd3qQmJv5Zkkk/edit?usp=sharing

STRÅLING
EMF Consult har i februar og mars 2017 målt strålingen fra flere AMS strømmålere. Alle strømmålerne er av merket Aidon og målingene er utført på 6 forskjellige installasjoner på Vestlandet og Østlandet. Målingene viser at disse AMS installasjoner sender et kort radiosignal 70 - 90 ganger i minuttet (dvs mindre enn 1 sek mellomrom) - døgnet rundt.

Dette er langt hyppigere enn det som hittil har vært informert om AMS målerne.

Konsulent-rapporten kan lastes ned her:

https://einarflydal.files.wordpress.com/2017/03/ams-mc3a5lerne-strc3a5ler-betydelig-mer-enn-oppgitt-c3a5penrapport.pdf

Graf som viser stråling fra mobil kontra stråling fra AMS målere kan lastes ned her:

https://einarflydal.com/2017/09/05/smarte-malere-er-stralevernet-nve-og-netteierne-ondsinnet-eller-bare-uinformert/

BRANNSIKKERHET OG PERSONVERN

Netteier kan enkelt gå inn å skru av strømmen din med bryterfunksjonen på den nye AMS måleren - er det greit? Det er også mulig for andre å hacke seg inn og utnytte informasjonen eller skru av strømmen. Jeg synes dette er fullstendig ute av kontroll og lytter til hva fagfolk sier om situasjonen.

Jon Henrik Leere, daglig leder i Norsk Elektro-Kontroll
25. februar 17

«Nye strømmålere for toveis måling inneholder bryterfunksjoner, slik at netteier kan skru av strømmen din når det måtte passe dem.
Imidlertid er disse målerne fullt mulig å hacke, slik at noen med uærlige hensikter kan skru av strømmen til mange samtidig.
Vi har hørt i flere år nå at hensikten med målerne er at vi som forbrukere skal slippe å lese av målerne selv. Ønsker vi at netteiere, som har vist nå i mange tiår at de ikke tar sikkerheten alvorlig, skal kunne gå inn å skru av vår strøm?
Et svært mangelfullt kontrollregime har netteierne hatt ansvar for. Dette har bidratt til at det har oppstått branner, bidratt til at brannetterforskningen ikke har gode prosedyrer og folk blir dømt for å være brannstiftere uten å være det. Skal vi tro at det blir noe bedre når de får en autostrada av kommunikasjonsmuligheter inn i boligen din?
Skal vi tro at de sitter på gjerdet å ser på at inntektsmuligheter går hus forbi, når kommersielle selskap ønsker å få tilgang til deg og lommeboken din, via strømkabelen inn i boligen, eller skal vi anta at de vil få en eventyrlig økonomisk vekst?
Denne bransjen, og andre bransjer som leverer tjenester til den er spådd å bli større en software og hardware bransjen.
Jeg tror de klarer det med å få myndighetene med på å lovbestemme at det skal være mulighet for å gå inn å skru av strømmen din. Et meget effektivt verktøy for at de skal kunne selge andre tjenester enn kun linjeleie, som de har tjent godt på i mange år. Demokratiet har sine sider som enkelt kan misbrukes dessverre.»

Jeg opplever myndighetenes overtramp som svært grovt. Når man har barn blir det enda viktigere å ta standpunkt så det er der jeg henter vilje til å stå i mot. Dagens avlesning av analoge strømmålere i norske hjem skjer i dag presist og med et minimum av kostnader for kraftleverandørene og bør beholdes som den er.​

Hvis du har lyst å lære mer om ulempene med AMS målere er eller engasjere deg og følge med i hva som skjer med AMS i Norge, anbefaler jeg å sjekke følgende lenker:

Einar Flydal - teknisk ekspertise der du kan lese deg opp på fakta

STOPP smartmålerne - sammen om privatliv, helse, sikkerhet og norsk strøm

Smartskandalen - et samlende initiativ 

Nei til smartmeter med mer - Supportiv FB gruppe der du kan følge med og stille spørsmål

Jeg har åpent kommentarfelt og svarer så lenge språket er ryddig :)

Hilsen Anita

Les mer i arkivet » August 2017 » Mars 2017