hits

AMS strømmåler - du har lov til å takke NEI

Vet du at det er lov å si NEI til AMS målerne som rulles ut i Norge nå?

Dette er en informativ blogg med opplysning og brevmal for midlertidig fritak frem til 2019 - du trenger kun å si NEI. Det er lett å tro at det er en lang prosess å enten si NEI til AMS måler, eller å få fjernet radiodelen skulle du være så uheldig å ha fått måleren installert. Gi beskjed til ditt nettselskap og en enkel begrunnelse være seg det er å beskytte helse, personvern, unøyaktige strømregninger, brannfare eller sunn skepsis.

Det fordummende påskuddet for installering av AMS målere er at «strømkundene skal slippe å lese av strømmåleren og ha mulighet til å handle strøm på den tiden av døgnet det er billigst.» I praksis fungerer ikke dette . Erfaringen så langt viser at mange har fått økte strømregninger. Det noen har glemt å fortelle er at det er vi strømkunder over noen år, som dekker kostnaden for de nye strømmålerne og installering av disse.  Om 5 - 10 år må vi regne med å bytte strømmåleren igjen. Kraftkabler som bygges til utlandet i forbindelse med at energipolitikken eksporteres fra Stortinget til EU ved simpelt flertall ved å tilslutte seg ACER - er også med på å øke prisen du kommer til å betale for strømmen. Norsk kraft skal ut på markedet i større grad enn noensinne. De nye strømmålerne er ikke annet enn et tidlig ledd i at noen skal tjene mye penger og det er vi som skal betale for dette!

HVORFOR SI NEI?

ÅRSAK NUMMER 1: Helseskader, ofte akutte som følge av eksponering av stråling fra AMS måler.

AMS måleren stråler betydelig mer enn oppgitt. NB! Statens strålevern innrømmer at de har feilberegnet smartmålernes sendestyrke i forhold til mobiltelefoner. Etaten har blandet målemetoder. I stedet for at sendestyrken fra målerne er mye svakere enn mobiltelefoner, slik Strålevernet hevdet, er den langt sterkere, slik EMF-Consult hevdet. Det tok et halvt års tid å få ut den innrømmelsen, og den er pakket så godt inn at den er nesten usynlig. Men den er kommet ? etter purring. NVE, nettselskapene og kundene er blitt feilinformert. Smartmålerne er installert på falske premisser. Dette kan bidra til å forklare de mange historiene om akutte helseplager.

EMF-Consult påviste at Strålevernet hadde oversett at strålingen fra målerne regnes ut etter en annen målemetode enn strålingen fra målerne (e.r.p. versus e.i.r.p.). Strålevernet hadde blandet sammen målemetoder slik at forskjellen ble sterkt overdrevet.

Rett regnet sender en AMS-måler slett ikke svakere, men vesentlig sterkere enn en mobiltelefon i 3G- eller 4G-modus. Faktisk tre ganger sterkere målt i samme avstand fra kilden og når begge sender for full styrke. Det kan sammenlignes med at du med AMS måler 3 meter fra senga - blir eksponert for stråling tilsvarende en mobilmast på 40 meters avstand der antennen er rettet direkte mot hodeputa di. SE BAKGRUNN

Graf som viser stråling fra mobil kontra stråling fra AMS målere kan lastes ned her:

LOVMESSIG RYGGDEKNING TIL Å SI NEI

Som borgere og beboere i eget hjem har vi lovmessig ryggdekning for å nekte installasjon av denne helseskadelige og strømfordyrende nye måleren. Det er verdt å sette seg inn hva AMS utrullingen egentlig handler om og konsekvensene, slik at man vet 100 % hva det er man slipper inn i eget hus. Selv er jeg mest opptatt av helsa.

Organisasjonen «STOPP smartmålerne» har samlet en sum på 300 000,- for å starte en juridisk utredning og få prøvet hva som er forbrukernes rettsstilling overfor NVE og nettselskapene - og kanskje stanse hele dette miljøskadelige eventyret. For myndighetene har kjørt seg fast og strammer stadig inn fritaksmulighetene og dytter kostnadene for dette over på forbrukerne. Einar Flydal, tidligere forsker og seniorrådgiver i Telenor er primus motor for Smartmåler-saken. Han har lenge arbeidet med mulighetene for å stoppe AMS-prosjektet juridisk. Flydal konkluderer med at én eller flere utredninger må til før saken kan prøves for retten.  

Hvorfor? NVE har KUN en forskrift basert på et EU direktiv, men ingen LOV hjemmel for å la installatører gå inn i private hus og hjem for å montere målerne. Nettselskapene kan dermed IKKE tvinge noen til kun å få fritak basert på legeerklæring for EL overfølsomhet.

Fortsett å si NEI med en kort begrunnelse og ikke akseptere nettselskapenes motargumenter. Installatørene slipper helt enkelt ikke innenfor din dørterskel uten at du lukker opp døra. Til alle som bor i blokker og bosameier fortoner dette seg annerledes. Da ber jeg dere søke råd på FB gruppen «Nei til smartmeter med mer» Gruppen teller nå over 14 000 medlemmer og har en dedikert admin og oppdaterte og engasjerte medlemmer.

Dersom du allerede har fått måleren installert vil jeg på det sterkeste be deg kreve å få fjernet radiodelen som sender data om ditt strømforbruk og står for den farligste strålingen. Gjør det både for å verne om deg selv og naboene dine. Du vil da fortsette å sende inn strømforbruk manuelt som før.

Har måleren først kommet i hus kan det bli både dyrt og vanskelig å få tilbake den analoge måleren. Å si NEI til AMS måler er veldig enkelt til tross for at mange opplever sterk motstand fra sitt nettselskap. 

Frem mot frist for utrulling av AMS måler i 2019 vil Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE) vil nettselskapene gi midlertidige fritak til kunder som av ulike grunner motsetter seg, eller ikke ønsker å bytte til AMS måler. Etter 1.januar 2019 vil NVE få en bedre oversikt over tallet på unntak og aktuelle årsaker, og vil ha et bedre grunnlag for å utarbeide mer permanente regler for unntak. (Se kildehenvisning i dokument fra Olje og Energidepartementet.)

BREVMAL FOR FRITAK

Her deler jeg min søknad om fritak på GENERELT GRUNNLAG, altså uten legeerklæring for EL overfølsomhet. Primært ønsker jeg å beholde min analoge måler fordi jeg er skeptisk til stråling fra AMS måleren. Jeg bor i rekkehus med 8 leiligheter og er bekymret for strålingstettheten. Statens Strålevern refererer til «tillatte grenseverdier» Tallene er foreldede og beskytter kun mot akutt oppvarmingseffekt etter 6 minutter eksponering. De beskytter IKKE mot vanlige rapporterte effekter som hodepine, søvnvansker, tinitus, konsentrasjonsvansker, neseblod eller kreft. Statens Strålevern kan ikke uttale seg om langtidseffekten fordi de ikke har forsket eller undersøkt. Ei heller er det gjort lovpålagte og forventede risikoanalyser som skal følge offentlige reguleringer og utbyggninger. 

SØKNAD OM FRITAK sendt Follo Norgesnett med kopi til OED. Vær obs på det jeg har satt i anførselstegn og sett inn det som passer for deg, eller ta det vekk.

https://docs.google.com/document/d/1RqlIt2nn3CgbA9E1XzviHygw4LWynC2aDu8-RgZiNuU/edit

Svar fra OED på min søknad om generelt fritak:

https://docs.google.com/document/d/1znA78DlbNv8CfFNO3mldT9-ZxJH0QNRd3qQmJv5Zkkk/edit?usp=sharing

Svar fra Follo Norgesnett og svar fra meg til Inspirasjon!

https://docs.google.com/document/d/1znA78DlbNv8CfFNO3mldT9-ZxJH0QNRd3qQmJv5Zkkk/edit?usp=sharing

STRÅLING
EMF Consult har i februar og mars 2017 målt strålingen fra flere AMS strømmålere. Alle strømmålerne er av merket Aidon og målingene er utført på 6 forskjellige installasjoner på Vestlandet og Østlandet. Målingene viser at disse AMS installasjoner sender et kort radiosignal 70 - 90 ganger i minuttet (dvs mindre enn 1 sek mellomrom) - døgnet rundt.

Dette er langt hyppigere enn det som hittil har vært informert om AMS målerne.

Konsulent-rapporten kan lastes ned her:

https://einarflydal.files.wordpress.com/2017/03/ams-mc3a5lerne-strc3a5ler-betydelig-mer-enn-oppgitt-c3a5penrapport.pdf

Graf som viser stråling fra mobil kontra stråling fra AMS målere kan lastes ned her:

https://einarflydal.com/2017/09/05/smarte-malere-er-stralevernet-nve-og-netteierne-ondsinnet-eller-bare-uinformert/

BRANNSIKKERHET OG PERSONVERN

Netteier kan enkelt gå inn å skru av strømmen din med bryterfunksjonen på den nye AMS måleren - er det greit? Det er også mulig for andre å hacke seg inn og utnytte informasjonen eller skru av strømmen. Jeg synes dette er fullstendig ute av kontroll og lytter til hva fagfolk sier om situasjonen.

Jon Henrik Leere, daglig leder i Norsk Elektro-Kontroll
25. februar 17

«Nye strømmålere for toveis måling inneholder bryterfunksjoner, slik at netteier kan skru av strømmen din når det måtte passe dem.
Imidlertid er disse målerne fullt mulig å hacke, slik at noen med uærlige hensikter kan skru av strømmen til mange samtidig.
Vi har hørt i flere år nå at hensikten med målerne er at vi som forbrukere skal slippe å lese av målerne selv. Ønsker vi at netteiere, som har vist nå i mange tiår at de ikke tar sikkerheten alvorlig, skal kunne gå inn å skru av vår strøm?
Et svært mangelfullt kontrollregime har netteierne hatt ansvar for. Dette har bidratt til at det har oppstått branner, bidratt til at brannetterforskningen ikke har gode prosedyrer og folk blir dømt for å være brannstiftere uten å være det. Skal vi tro at det blir noe bedre når de får en autostrada av kommunikasjonsmuligheter inn i boligen din?
Skal vi tro at de sitter på gjerdet å ser på at inntektsmuligheter går hus forbi, når kommersielle selskap ønsker å få tilgang til deg og lommeboken din, via strømkabelen inn i boligen, eller skal vi anta at de vil få en eventyrlig økonomisk vekst?
Denne bransjen, og andre bransjer som leverer tjenester til den er spådd å bli større en software og hardware bransjen.
Jeg tror de klarer det med å få myndighetene med på å lovbestemme at det skal være mulighet for å gå inn å skru av strømmen din. Et meget effektivt verktøy for at de skal kunne selge andre tjenester enn kun linjeleie, som de har tjent godt på i mange år. Demokratiet har sine sider som enkelt kan misbrukes dessverre.»

Jeg opplever myndighetenes overtramp som svært grovt. Når man har barn blir det enda viktigere å ta standpunkt så det er der jeg henter vilje til å stå i mot. Dagens avlesning av analoge strømmålere i norske hjem skjer i dag presist og med et minimum av kostnader for kraftleverandørene og bør beholdes som den er.​

Hvis du har lyst å lære mer om ulempene med AMS målere er eller engasjere deg og følge med i hva som skjer med AMS i Norge, anbefaler jeg å sjekke følgende lenker:

Einar Flydal - teknisk ekspertise der du kan lese deg opp på fakta

STOPP smartmålerne - sammen om privatliv, helse, sikkerhet og norsk strøm

Smartskandalen - et samlende initiativ 

Nei til smartmeter med mer - Supportiv FB gruppe der du kan følge med og stille spørsmål

Jeg har åpent kommentarfelt og svarer så lenge språket er ryddig :)

Hilsen Anita

151 kommentarer

Molly Greger

28.03.2017 kl.16:43

Mange takk du. Jeg har kjempet i mange år for helse, rettferdighet og ryddighet i statens alle mulige "tiltak" - alt rund oss har blitt så superfarlig. Nå kommer snart 5G... Jeg er biolog, driver min egen liten "boble", en forening på gården min, og gjennom seminarer, utstillinger og workshops driver informasjonsarbeid rundt de emnene, men er veldig skuffet over at folk ikke vil vil og helst sover videre.

Anita Westeraas

23.06.2017 kl.15:13

Molly Greger: Selv takk, Molly - glad vi kan hjelpe hverandre. Det er ikke bare, bare når vi som voksne forstår at vi må begynne med oss selv for å skape et godt samfunn for alle. Mange kriker og kroker skal utforskes og nye gode vaner skal etableres. Jeg liker så godt setningen på ditt prosjekt «On-Earth»:
»It is about to "save the world" through art and fun, by small steps, one at the time.»

Mona

15.06.2017 kl.13:40

Dette er oppløftende nytt og jeg vil skrive lignende avslag til min strømleverandør straks. Tusen takk for info og deling av ditt avslagsbrev og svarbrev. Det er til stor hjelp og jeg deler dette videre.

Anita Westeraas

23.06.2017 kl.15:14

Mona: Ja, det er oppløftende når fakta kommer på bordet! Lykke til og mange takk for at du deler videre :)

Liv

15.06.2017 kl.17:50

Har lest alt med lupe. Og jeg skal ikke ha dette i mitt hjem😡 Men hva med legeerklæring de ber om? Det kan de vel ikke forlange? Vi bestemmer vel selv over oss selv fortsatt? Eller?

Anita Westeraas

23.06.2017 kl.15:17

Liv: Nei, de kan ikke kreve lege erklæring! Jeg ble bedt om å sende erklæring selv etter at jeg hadde sendt søknad om fritak. Da sendte jeg en mail tilbake om at det var uaktuelt. Se korrespondansen på link under «Svar fra Follo Norgesnett og svar fra meg til Inspirasjon!» IKKE GI DEG!!

Jens Olaf

15.06.2017 kl.18:16

Hmmm, fikk avslag på min "neitakk" til ny måler.... Må kanskje presisere til dem at Nei er Nei..?

Anita Westeraas

23.06.2017 kl.15:21

Jens Olaf: Ja, send mail tilbake og presiser. Ikke gi deg! De kan ikke kreve lege erklæring! Jeg ble bedt om å sende erklæring selv etter at jeg hadde sendt søknad om fritak. Da sendte jeg en mail tilbake om at det var uaktuelt. Se korrespondansen min i bloggen på link under «Svar fra Follo Norgesnett og svar fra meg til Inspirasjon!» Husk at til syvende og sist kan de ikke tvinge deg til å åpne døren for mennesker du ikke vil ha inn i huset. De kan heller ikke pålegge «straffetiltak» Frem til 2019 har alle som vil «lov» å si NEI, uavhengig av årsak. Lykke til!

15.06.2017 kl.23:23

Vi fikk innstallert smartmåler i januar og både jeg og min sønn har siden da vært plaget av følelsen av utmattelse. Jeg tenkte først det kanskje var mangel på D vitaminer eller noe, men da jeg la merke til at min aktive 8 åring også klaget på at han følte seg trøtt, og begynte å sovne rett som det er på dagtid. Dette uten at det har vært snakk om smartmålere.

Anita Westeraas

23.06.2017 kl.15:24

Anonym: Få smartmåleren ut av huset. Du kan bestille en installatør som fjerner modemet i måleren i første omgang. Hvis ikke det hjelper, så ta saken i egne hender er min personlige mening. Jeg anbefaler FB gruppen «Nei til smartmeter» - mye god informasjon der og støtte blant andre som opplever like erfaringer som deg.

Ballebrekkjern

16.06.2017 kl.01:46

Hva om en hever i en straffesak å være hjemmme i ett spesifikt tidsrom, så kan jo politi/dommer kreve tilgang til lagrede data å se mr ballebrekkjern brukte ikke noe ekstra strøm den tiden. dermed vill den boksen i sikringsskapet kunne brukes til å inkreminere deg å det er ikke greit

Anita Westeraas

23.06.2017 kl.15:25

Ballebrekkjern: Ikke sikker på om jeg skjønner hva du mener.

Vera Wærnes

17.06.2017 kl.11:53

Tusen takk for flott informasjon og oppsett. Vi vil sende samme brev til Norgesnett Follo og kreve fritak på generelt grunnlag, og vil samtidig oppfordre alle naboer om det samme.

Anita Westeraas

23.06.2017 kl.15:26

Vera Wærnes: Flott! Ja informere naboer er å ta samfunnsansvar.

Karin Granberg

17.06.2017 kl.12:18

Hei Anita. Dette var interessant lesing. Lurer da på om når jeg får beskjed om at det kommer noen og skal installere ny måler her,, så kan jeg svare NEI ? Eller må jeg sende beskjed til El-selskapet mitt før det ? Vi har nettopp oppgradert vårt sikringsskap til automatsikringer og sjekket at alt er ok. Så jeg stiller meg tvilende til de nye målerne. Kan du si noe om jeg må søke lenge i forkant ? takknemlig for svar. Mvh Karin

Anita Westeraas

23.06.2017 kl.15:35

Karin Granberg: Det er opp til deg når du søker. Flott at du har oppgradert sikringsskapet. Dersom den analoge måleren er veldig gammel, kan du installere en ny. Utrullingen foregår i puljer der underleverandør av nettselskapet tar kontakt enkeltvis pr. telefon for å avtale tidspunkt for installasjon. Da kan du helt enkelt si nei og si at du ønsker å reservere deg frem til 2019. Jeg liker å være føre var, så jeg tok kontakt med mitt nettselskap på telefon i første omgang, så sendte jeg søknaden. Forvent at du får motstand og beskjed om at AMS måler er noe som ALLE skal ha. Lukk øra og gjør som du har planlagt. Etter at jeg sendte søknaden fikk jeg mail fra mitt nettselskap der de ba om legeerklæring for el overfølsomhet. Det har de ikke lovhjemmel til å kreve, så det holder med et nei til det også. Se mail korrespondansen jeg hadde under «Svar fra Follo Norgesnett og svar fra meg til Inspirasjon!» Lykke til!

Astri Valberg

17.06.2017 kl.15:22

Takk for grundig artikkel! Jeg er enig med Molly; de fleste vil bare sove videre (jmf "Sov, mitt lille Norge" av Per-Aslak Ertresvåg) Jeg jobber med healing/energibalansering. Jeg tok dette opp med Jeff Levin, founder av Life Alignment systemet. Han sier følgende Vortex kort kan nøytralisere AMS måleren: "Rainbow", "Big generator" og "Cell phone" kort. Jeg har nå plassert disse tre kortene på AMSèn både på arbeidsplassen min og hjemme. Se mere info www.lifealignment.com

Anita Westeraas

23.06.2017 kl.15:39

Astri Valberg: Takk for informasjon Astri. Jeg vil sjekke ut Vortex kort. Har du hørt om orgonitt? Skal også ha en nøytraliserende effekt. Anbefaler FB siden «orgonitt» Ligger mer informasjon der.
Sov, mitt lille Norge har jeg blitt anbefalt flere ganger. Fremdeles en viktig bok! Finner selv mye inspirasjon og grundig research på Nyhetsspeilet.

Sivert Sæterbø

18.06.2017 kl.09:38

Bra Anita !!

Har du også mulighet til å påvirke de største mediene i Norge til å informere om det samme ?

Anita Westeraas

23.06.2017 kl.15:41

Sivert Sæterbø: Jeg informerer gjerne gjennom flere kanaler dersom anledningen byr seg. Send gjerne en pm dersom du har kjennskap til journalister som er interessert i fakta.

Anita Westeraas

23.06.2017 kl.15:41

Sivert Sæterbø: TAKK for oppmuntring! :D

Arne Knudsen

18.06.2017 kl.13:04

Jeg lurer på hvorledes man kan få fastpris på strøm med de nye målerne når prisene endrer seg over hele døgnet.

Anita Westeraas

23.06.2017 kl.15:43

Arne Knudsen: Jeg har ikke nok kunnskap til å svare på spørsmålet ditt. Anbefaler FB siden «Nei til smartmeter» Engasjerte, kunnskapsrike mennesker der som kan gi deg svar. Lykke til!

Anita Westeraas

08.08.2017 kl.19:51

Arne Knudsen: Godt spørsmål - jeg foreslår at du retter henvendelsen til ditt kraftselskap.

Anonym

18.06.2017 kl.17:17

Disse målerene måler strømmen din på samme måte som tidligere målere, eneste forskjellen er fjernavlesning, som vil hjelpe kraftlag i å få bedre stattestikk over total og topp belastning på strømnettet. Dette vil hjelpe dem i dimensjonering for videre utbygging og generell vedlikehold.

Varierende strømpris vil hjelpe dem i å potensielt fordele strømforbruket utover døgnet, slik at det ikke på enkelte tidspunkt vil oppstå topper hvor belastning økes. Eksempel; Du skal ha strøm til garasje, hvor du vil trenge ca 2500w til bruk av diverse utstyr og lys osv... Du kan da dimensjonere annlegget etter dette behovet, og beregne kostnad på utbygging. Dersom din mann, deg selv, eller noen andre i huset ditt da ønsker å ha muligheten til å bruke en dreiebenk, vedkløyver eller annet maskineri i garasjen, vil strømbehovet økes og du vil trenge større/flere kabler og sikringer for anlegget. Dette vil også øke den totale kostnaden av utbyggingen.

Det er lett å tenke at alt strømselskapene gjør er for å "tjene mest mulig", men det er mange grunner til utbyggingen som man gjerne trenger faglig kunnskap for å forstå.

Alltid sunt med skepsis til stråling, men selve måleren i seg selv er ikke noe fare. Dersom man ikke vil ha fjern-avlest strøm nettopp pga stråling, vil man fortsatt få ny måler, men modem vil fjernes slik at man må fortsatt lese av strømmen selv.

Når det gjelder bryterfunksjon, så har alltid nettselskapene hatt mulighet til å slå av strømmen i huset ditt etter behov. Som regel er grunnet mangel på betaling av strømregning, for i bunn og grunn er strømmen i huset ditt et produkt du kjøper av en produsent. Dersom du er helt imot leverandørens betingelser kan du du be dem koble deg av strømnettet, fjerne måleren, og du kan montere solcellepaneler/vindmølle slik at du heller produserer din egen strøm.

Mvh, Elektriker.

Anita Westeraas

08.08.2017 kl.22:35

Anonym: Takk for at du tok deg tid til å informere - det gir bredere innsikt også når det kommer fra en fagmann. Jeg ser tydelig at det er flere fordeler med en AMS måler sett fra myndighetenes side. Likevel opplever jeg at fordelene faller på sin egen urimelighet når selve boksen gjør folk syke, er en trussel mot personvernet og i verste fall kan føre til økt brannfare. Menneskers helse kommer først og skal tas på alvor.

Svein Hornset

19.06.2017 kl.07:45

Vi fikk installert ny måler 10.11 16 . vi fikk beskjed om at vi ikke kunne nekte . Umiddelbart begynte vi å merke ubehag , og den 27 April sendte vi søknad med legeattest til Agder Energi om å få byttet den ut . I dag 19 Juni har den den ikke blitt skiftet . Utallige henvendelser på telefon og mail til tross . Vi har fra før hatt betydelige plager med stråling , som blir for langt å skrive om her . Nå føler jeg at plagene er så store at de ikke er reversible . Det er helt utrolig at det går an og overkjøre oss slik på alle måter . Vår historie er mye lenger enn det jeg skriver her , men vi orker ikke mere..............

Anita Westeraas

23.06.2017 kl.15:47

Svein Hornset: Da hadde jeg tatt saken i egne hender og demontert søppelet selv. Få det ut! Hvis du har fjernet den selv er det i nettselskapets interesse at de monterer en ny analog måler. Hva det må medføre av kostnader vet jeg ikke, men sørg for å reservere deg mot ny AMS måler. Helsen til familien din er viktigst og du trenger ikke å la deg overkjøre.

Nicole

20.06.2017 kl.21:33

Hvilken stråling er det som kommer fra denne måleren da?

Hos meg står den i kjelleren i et metallskap, vil den da kunne forårsake stråling rundt i hele huset?

Anita Westeraas

08.08.2017 kl.22:42

Nicole: Gode spørsmål som fortjener gode svar. I kraft av bloggen min kan det virke som jeg er ekspert, det stemmer ikke. Det ble viktig for meg å ta et kraftig oppgjør for min egen families del, etterhvert som jeg så hvor skadelig AMSMåleren er på flere områder. Dersom du ønsker å sette deg videre inn i de tekniske detaljene anbefaler jeg deg å lese bloggen til EinarFlydal.com. På facebook finner du en dynamisk og god gruppe «Nei til smartmeter» Der kan du stille inn spørsmålene dine. Lykke til videre :)

Eva R

27.06.2017 kl.11:30

Hei,

Jeg har også fått krav om legeattest, men søknaden er på GENERELT GRUNNLAG, og det finnes ikke lovhjemmel for å kreve dette. Har sendt ny søknad med vedlagt

Grunnlovens § 102

Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller.

Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet.

Retten til privatlivets fred er godt forankret i internasjonale menneskerettighetskonvensjoner som Norge har forpliktet seg til. Grunnlovfestingen av retten til personvern og privatlivets fred har derfor i første rekke den konsekvens at disse prinsippene blir forankret i Grunnloven. I tillegg kan den vise seg å bli et viktig rettslig verktøy i møte med fremtidens teknologiske utvikling og utfordringer.

Venter spent på svar. Jeg gir meg IKKE.

Fin dag til alle.

vennlig hilsen

Eva R

Anita Westeraas

08.08.2017 kl.22:48

Eva R: Veldig oppløftende å høre om kraftanstrengelsen din! Jeg blir helt matt av å høre hvordan spesielt Hafslund «hersjer» med kundene sine og har NULL grunnlag eller rett til å gjøre det. Her er utdrag fra en mail som jeg anser som et grovt overtramp med tanke på en slags sykeliggjøring: «Vi ber om at en skriftlig søknad, med dokumentasjon på at en lege eller psykolog stadfester at du eller en i husstanden har gitt uttrykk for ubehag eller frykt som kan knyttes til de nye automatiske målerne, sendes til Hafslund Nett.» De forsøker altså å knytte opp godt gammelt bondevett og skepsis over AMS målere, til å være forbundet med angstproblemer siden de involverer psykolog. Vanvittig og skremmende hvordan de behandler kundene sine. Ja - stå på Eva - gi gjerne en tilbakemelding på hvordan det går. Inspirerende for andre som holder på med det samme.

Roar Nygaard

28.06.2017 kl.12:58

Stiller meg undrande til faktagrunnlaget for påstandane mot desse smartmålarane.

Eit konsulentselskap som har sjekka 6(!) målarar?

Det er fullstendig umulig å knytte desse målarane til noko som helst helsefare eller EL-sensitivitet - i so fall må man referere til reelle vitenskaplige publikasjonar frå anerkjente kjelder.

Tenk litt kritisk igjennom dette - og sjå på kvart enkelt element i argumentasjonen her. Finst ikkje eit einaste vektig argument for å nekte AMS-målar på bakgrunn av noko av da eg leser.

Anita Westeraas

08.08.2017 kl.22:54

Roar Nygaard: Takk for innspill Roar, men det blir for lettvint for meg å avfeie en allmenn sunn skepsis der svært mange nordmenn gir tilbakemeldinger om ubehag i forbindelse med AMS målere. Da spiller det ingen rolle hvor mye vitenskaplige «bevis» som ligger til grunn. Mennesket kommer først og vet best om de føler ubehag eller ikke. På facebook finner du en gruppe som heter «Nei til smartmeter» den teller nå over 4000 medlemmer. Mulig du vil se med litt andre øyne etter å ha sett hva folk opplever i forbindelse med installasjon av AMS målere.

Trine

05.07.2017 kl.00:50

Jeg fikk ny måler her. Prøvde å argumentere. Fordi jeg skjønner at en sender som står og går kontinuerlig ikke kan være bra. Og er skeptisk til at jeg og mine 3 barn skal være forsøkskaniner på noe de ikke selv vet konsekvensene av. Men hun gå beskjed om at dette ikke var noe jeg kunne velge... så visste ikke jeg hadde noen mulighet/rettighet til å si nei. Men jeg må si det fortsatt skremmer meg. Og jeg føler meg lurt, som ikke visste mine rettigheter til å nekte. Så det stod om reversering tilbake til analog måler... hvordan kan jeg få dette gjort? Mvh Trine

Anita Westeraas

08.08.2017 kl.22:58

Trine: Ta kontakt med kraftleverandøren din og be om å få tatt ut modemet først og fremst. Hun lyver når hun sier at du ikke har noe valg. Hvis de ikke går med på det så ta saken i egne hender og fjern det! Ingen kan pålegge deg å ha en AMS måler i huset. Jeg har selv 3 barn og jeg nekter. Lykke til og ikke gi deg.

Magnus

14.07.2017 kl.17:11

I ditt andre svar til ditt nettselskap skriver du følgende "Dersom noe fremdeles er uklart legger jeg ved svar fra OED - jeg sendte dem kopi på min søknad til Norgesnett. Se side 3. i vedlegget." Hvilket vedlegg snakker du om her? Er det svaret du har fått fra OED som du har lagt ut der oppe eller et annet svar?

Anita Westeraas

08.08.2017 kl.22:59

Magnus: Ja det stemmer, det er svaret jeg fikk fra OED som jeg refererer til. Beklager hvis det er litt utydelig.

Mona

01.08.2017 kl.10:28

Her kranglet med Hafslund i 3 runder, og ifølge de er det ikke anledning til å reservere seg uten legeattest, se hva de svarer:

Vi viser til søknad vedrørende fritak for installasjon av automatisk strømmåler. Dersom du ønsker fritak for installasjon må vi ha kopi av legeattest, ref §4-1 punkt b: installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker. Dersom vi som nettselskap og du som kunde er uenig, kan de fremlegge din sak for Norges Vassdrags- og energidirektorat til avgjørelse.

Du finner forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv på linken nedenfor, og det er kapittel 4 som omhandler avanserte måle- og styringssystem.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-03-11-301/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4

Forskriften for plikt til å installere en automatisk strømmåler finner du på nedenstående link:

http://www4.nve.no/PageFiles/808/Forskrift%2011.%20mars%201999%20nr.%20301.%20Kapittel%204%20Avansert%20m%C3%A5le%20og%20-styresystem.pdf

Ha en fin dag!

Med vennlig hilsen

Hafslund Nett AS

Anita Westeraas

08.08.2017 kl.23:07

Mona: Takk for at du deler Mona, jeg ler meg skakk. Hafslund er en av verstingene mot sine kunder. Ignorer det. Send svar til Hafslund om at de utsetter deg for direkte løgn. Klipp gjerne ut og som hvordan andre selskaper går frem overfor sine kunder som søker om fritak. Dette er utsnitt fra en mail fra Norgesenergi Follo til en kunde som har søkt om fritak. Her ser du ordlyden fra Norgesenergi Follo. De er en god del mer ydmyke. «Det er slik at NVE har besluttet at AMS-måler ikke skal installeres hos de som motsetter seg dette. Din ordre for målerbytte er dermed kansellert.» Del gjerne videre om hvordan dialogen går videre - til inspirasjon for andre som står i det samme. Jeg anbefaler deg å melde inn i FB gruppen « Nei til smartmeter» Da står du ikke så alene. Gruppen teller nå over 4000 medlemmer. Lykke til og ikke gi deg.

Tom-Eddy Grønlund

02.08.2017 kl.10:50

Analoge målere blir vel litt feil. Jeg har en digital måler.(men ikke AMS måler).. Er nå i heftig diskusjon pr mail med Skagerak Energi om å ikke få installert AMS måler. De vil ha legeattest men det kan ikke en lege skrive ut. ( dere har vel en gang vært sykemeldt og levert sykemelding til arbeidsgiver der står det aldri hvilken sykdom du har hatt).. Bedt dem oppgi hvilken lovhjemmel de har. Så får vi se hva svaret blir..mvh Tom-Eddy

Anita Westeraas

08.08.2017 kl.23:11

Tom: Takk for at du deler og Skagerak energi har absolutt ingen rett til å kreve legeattest. Det er godt mulig at det er flere målere enn den analoge. I kraft av bloggen min kan det virke som jeg er ekspert, det stemmer ikke. Det ble viktig for meg å ta et kraftig oppgjør etterhvert som jeg så hvor skadelig AMSMåleren er på flere områder. Dersom du søker mer teknisk informasjon anbefaler jeg bloggen til einarflydal.com Lykke til videre og ikke gi deg.

dumbdumb

08.08.2017 kl.11:57

ni klager på en AMS måler, medans ni har PC'er, telefoner og annet i hjemmet deres som gir ut otroligt mye mer stråling.

Anita Westeraas

08.08.2017 kl.23:12

dumbdumb: Takk for relevant innspill. Ja, det er mye stråling. Her i huset slår jeg av wifi på natten. Mobiler og padder settes i flymodus. Når wifi ikke er i bruk, slår jeg det av.

Feil

08.08.2017 kl.12:20

Ny § 4-1 skal lyde:

§ 4-1. Plikt til å installere AMS

Nettselskap skal i hvert enkelt målepunkt installere AMS.

Nettselskapene har ikke plikt til å installere AMS dersom:

a)forbruket i målepunktet er lavt og forutsigbart,

b)installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker.

Dersom nettselskap og sluttbruker er uenig om installasjon av AMS, kan saken fremlegges for Norges vassdrags- og energidirektorat til avgjørelse.

Norges vassdrags- og energidirektorat kan dispensere fra nettselskapenes plikt til å installere AMS i særlige tilfeller.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-06-24-726

Anita Westeraas

08.08.2017 kl.23:14

Feil: Takk for innspill.

Asle

08.08.2017 kl.14:09

Hovedårsaken til at disse "smart"målerne rulles ut er kort og godt for å tvinge oss til å bruke mindre strøm når vi egentlig har mest bruk for strømmen. For eks når vi lager frokost og middag etter jobben, og julaften når vi steiker ribba/pinnekjøttet osv.... Da er det et stort forbruk av strøm, og da må kraftleverandørene kjøpe inn strøm fra utlandet. For den strømmen som produseres i Norge, og som VI har betalt for - ja den skal de selge til England og kontinentet forøvrig. Akkurat nå så monteres det en gigantisk sjøkabel til England, som VÅR strøm skal selges til engelske forbrukere. Og bruker vi for mye strøm, blir det mindre å selge til dyr pris i utlandet. Derfor skal vi tvinges til å legge om strømforbruket, for når vi trenger strømmen vil den være rådyr - mens på natta vil den være billig. Vi kan sikkert forvente en økning i branner og omkomne, når folk må vaske/tørke tøy på natta, samt sette på oppvaskmaskinen. Norge er sjølforsynt med 100% ren strøm, men når grådige eiere skal melke mest mulig ut av det vi har betalt, så er det tilslutt vi forbrukere som sitter igjen med regningen. For ingen er vel så naive at de tror at strømselskapene gjør dette for at vi forbrukere skal få billigere strøm?

Anita Westeraas

08.08.2017 kl.23:18

Asle: Takk for innspill - så sant som det er sagt. Det er et stort bedrag som ligger bak.

Rolf

10.08.2017 kl.17:40

Jeg ser at svært mange av kommentarene går på frykt for stråling fra måleren. Selv om dette er relevant, er det en annen og minst like stor ulempe med utskifting av gamle målere, nemlig brannfaren. I dag, 10. august er det ikke mindre enn to nettaviser som viser til intervju med representanter for forsikringsselskap. Her påpekes den faren det er å bruke oppvaskmaskin, vaskemaskin og tørketrommel uten tilsyn. Det legges nemlig opp til at vi som forbrukere skal kunne styre strømforbruket etter perioder med lite nett-belasting og dermed billig strøm. Som kjent er disse perioder om natten og her oppfordrer kraftselskapene oss til å bruke nevnte apperater, uten tilsyn. Jeg synes dette høres urovekkende ut og mitt ønske er at disse opplysningene kommer tydeligere frem i kommende debatter og diskusjoner.

Anita Westeraas

15.09.2017 kl.10:59

Rolf: Ja, helt enig. Ulempene ved AMS målere er helse, brannfare og personvern slik mange oppfatter det. Det ER urovekkende og jeg oppfordrer også til å spre informasjon slik at alle kan sette seg grundig inn i fakta så man ikke intetanende takker ja til å installere. Igjen minner jeg om en god og driftig FB gruppe «Nei til smartmeter» Her ligger all informasjon som trengs - også til å spre videre. Les hensikt med gruppen fra administratorer også.

Asgeir

11.08.2017 kl.15:06

Et spørmål til bruker "Feil" og andre som kan svare, ang. "ny § 4-1" punk 1;

Hvordan defineres "lavt og forutsigbart forbruk"?

Anita Westeraas

15.09.2017 kl.11:01

Asgeir: Jeg foreslår at du henvender deg til bloggeren Einar Flydal. Min personlige mening er at lavt og forutsigbart forbruk bare er en avledingsmanøver. Det er helsa som er viktigst og da skal man ikke ha en AMS måler inn i huset uansett forbruk.

Lars

28.08.2017 kl.12:25

Hei Anita, takk for engasjementet her. Jeg har benyttet ditt brev og sendt til Hafslund. Se svar under. Her kreves fortsatt legeattest(som jeg ikke kommer til å sende) samt at det trues med høyere fastavgift. Jeg melder strømforbuk inn til min kraftleverandør så dette mates automatisk inn til Hafslund. Har du et forslag på tilsvar ? Takker

Hei, og takk for din henvendelse.

Som nettselskap er Hafslund Nett regulert av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). NVEs regelverk pålegger alle nettselskaper i Norge å innføre avanserte måle- og styringssystem (AMS) i hvert enkelt målepunkt innen 1. januar 2019. Denne plikten kan avvikes når den nye måleren er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker. Personen som står registrert som kunde hos oss representerer de som bruker anlegget.

NVE har åpnet for at dersom «installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker», kan vedkommende søke om fritak for installasjon av ny automatisk strømmåler i egen bolig og feriebolig.

Vi ber om at en skriftlig søknad, med dokumentasjon på at en lege eller psykolog stadfester at du eller en i husstanden har gitt uttrykk for ubehag eller frykt som kan knyttes til de nye automatiske målerne, sendes til Hafslund Nett.

Et eventuelt fritak vil kun innvilges for den/de målerne som søker står på.

Hafslund Nett benytter radioteknologi for innsamling av måleravlesninger. Målerne sender forbruksdataene via radiosignal i frekvensområdet 870-875 MHz til en sentral innsamlingsenhet plassert i en av våre nettstasjoner (transformatorer) i nærområdet og videre derfra til oss på mobiltelefonnettet.

Radiosignalet sender med en svært lav sendestyrke som ligger mellom 2,0 prosent og 0,2 prosent av grenseverdien som er satt av Statens Strålevern. Måleren holder seg innenfor kravet i Fribruksforskriften om å sende maksimalt 2,5 prosent av en time. Dette tilsvarer 1,5 minutt eller 90 sekunder per time, men dette er ikke en enkelt sending, men en rekke små signaler gjennom hele timen. Normalt vil en måler i snitt bruke mellom 10 og 50 prosent av den tillatte sendetiden.

Kunder som får fritak fra installasjon av automatisk strømmåler vil gå glipp av fordelene den nye måleren gir, slik som for eksempel:

?Automatisk måleravlesning hver time

?Mulighet for enklere og mer lønnsom styring av strømforbruket

?Faktura basert på nøyaktige måleverdier

?Bedre og mer oppdatert informasjon om strømforbruket

?Mulighet for tilkobling til displayløsninger via måleren

?Mulighet til å ha oversikt over spenningskvaliteten i leveringspunktet

?Mulighet til å ha oversikt over jordfeil i leveringspunktet

?Mulighet til å bli plusskunde. En plusskunde er en forbrukskunde som har installert en produksjonskilde, f.eks. solcelleanlegg, bak målepunktet. Overskuddsstrømmen selges tilbake til din strømleverandør.

Kunder som får fritak, vil inntil videre beholde dagens måler og må fortsatt lese av måleren og sende inn måleravlesning månedlig.

Det vil si at Hafslund Nett må ha systemer for å sende ut måleravlesningsvarsel, registrere måleravlesninger, stipulere manglende avlesninger etc. for denne kundegruppen. Kunder uten automatisk strømmåler vil representere en høyere driftskostnad, og disse kundene må derfor påregne å måtte dekke et høyere fastbeløp i nettleieprisen sammenlignet med de som har automatisk strømmåler. Det er imidlertid for tidlig å si hvor stort dette tillegget i fastbeløpet vil bli.

Med bakgrunn i din søknad datert 18. august 2017 ber vi om at det oversendes dokumentasjon fra en lege eller psykolog som stadfester at du har gitt uttrykk for ubehag eller frykt som kan knyttes til de nye automatiske målerne før vi kan ta endelig stilling til søknaden om fritak fra installasjon av automatisk strømmåler.

Ha en fin dag!

Med vennlig hilsen

Hafslund Nett AS

Anita Westeraas

15.09.2017 kl.11:06

Lars: Jeg ser at det er en stund siden du skrev kommentaren og har kanskje allerede sendt et svar. Min forslag er som alltid - det holder med et enkelt nei. Du trenger som du selv skriver ikke gå til lege eller psykolog. Det i seg selv er helt latterlig at de fortsetter å kreve. Selv fastlegene har begynt å si nei til å skrive ut erklæringer nå. Hvis du har lyst å skrive et mer utfyllende svar kan du legge inn et innlegg på FB gruppa «Nei til smartmeter» så får du sikkert gode forslag. Lykke til :)

smart

28.08.2017 kl.12:51

Hei Anita!

Takk for at du deler viktig informasjon. Ringte legekontoret for å bestille time for å få legeattest på at jeg opplever uro rundt installering av smartmåler for å få fritak. Fikk beskjed om at mange hadde allerede spurt om det og at dette var ikke noe legene gir ut ut. Da sa jeg at jeg kom til å bytte lege - men hun sa at "ingen leger gir det ut lenger, så det hjelper ikke". Er dette riktig? Hvordan kan leger motsette seg å dokumentere hva jeg opplever uro mot? Jeg ber dem ikke om å dokumentere de helsemessige skadene - kun mine personlige bekymringer slik at jeg kan få fritak.. er det da ingenting jeg kan gjøre for å forhindre installasjon??

Anita Westeraas

23.10.2017 kl.11:30

smart: Hei smart. Du trenger ikke legeerklæring og så vidt jeg vet er det sendt ut et rundskriv til leger om ikke å gi ut legeerklæringer. Det holder med et enkelt nei, så får du fritak. Hvis nettselskapet fortsetter å kreve erklæring, spør hvilken lovhjemmel de har til å å gjøre det. Den finnes ikke. Jeg vil anbefale deg å bli med i FB Gruppa «Nei til smartmeter» Der er det mange personer som gjør akkurat det samme som deg og har fått fritak. Ikke be om fritak - GI BESKJED om at du ikke skal ha AMS måler. Det er et grovtramp fra myndighetenes side. Ikke gi deg.

Frank Grundstad.

01.09.2017 kl.00:02

Er det mulig å lese av forbruket på de nye målerne manuelt, eller er det skjult.

Anita Westeraas

23.10.2017 kl.11:33

Frank Grundstad.: Ja forbruket kan fint leses av manuelt.

Karin Landa

01.09.2017 kl.21:14

Jeg har reservert meg. Har hatt skjerming på trådløs fasttlf. og mob. + i selve huset i en god del år. Så det er ikke noe "trøst" for meg at de sier målerne ikke gir mer stråling enn en mob.tlf. ; Så jeg misunner ikke de som har samme problemet som jeg får slikt i huset. I tillegg har man stråling fra WI-FI også. Når vi fann ut av dette har jeg i ettertid hatt endel aha-opplevelser som har skjedd på arbeidsplasser jeg har hatt i tidligere tider.

Problemet kan skrive seg fra oppveksten med en transformator noen meter fra huset.

Det var så ille ei tid at jeg hadde store problemer å gå på en matbutikk pga. kjøle- og fryseaggregatene m.m. Har blitt en god del mer robust etter jeg har fått skjerming. Nå kan jeg gå på matbutikker uten skjermesmykke.

Brannvesen og forsikringsselskapene advarer mot brannfaren fordi det anbefales å bruke strøm om natten for da er den billigst. Og sette på flere maskiner og apparater og gå å legge seg - hm...

Ps. Fikk beskjed om jeg måtte ha legeattest med søknaden. Det var en vits for legen min var helt blank når det gjalt slikt. Så hun skrev: Pasienten sier...............osv :-)

Anita Westeraas

23.10.2017 kl.11:36

Karin Landa: Hvordan skjermer du deg? Bruker du orgonitt? Hvordan ser et skjermsmykke ut? Godt å høre at du er i land med reservasjon. Vi er svært mange som er i prosess med reserverasjo nå og antall som reserverer seg er nødt til å bli tatt på alvor av myndighetene.

14.09.2017 kl.22:27

kan ikke fatte at du faktisk oppfordrer folk til å demontere en elektrisk komponent selv, ufaglærte kan faktisk drepe seg selv hvis de skrur i et strømskap uten å vite hva de faktisk gjør på............

Anita Westeraas

23.10.2017 kl.11:40

Anonym: Ja, jeg ser at jeg har vært utydelig. Når jeg skriver «ta saken i egne hender» mener jeg å finne en fagmann på privat initiativ. Takk for at du følger med.

Any

04.10.2017 kl.15:35

Blyplater rundt skapet stopper vel disse signalene vil jeg tro.

Anita Westeraas

23.10.2017 kl.11:42

Any: Ja, høres noe tungvint ut ;)Har holdt blyplater og det er tunge! Det beste er å slippe strålingen helt.

David

10.10.2017 kl.09:32

Heihei :)

Jeg ser at kildene dine er tatt ut fra andres blogger. Har du noen kilder som er offentlige rapporter eller fra andre nyhetskilder som kan anses å være troverdige for det allmenne øyet?

Jeg ser at det har hjemmel i lov her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-03-11-301/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4

Samt. Står det i nettleieavtalene til samtlige netteiere at de skal ha lov til å vedlikeholde eller gjøre endringer på sitt utstyr. Måleren er netteiers utstyr og derfor har jeg som kunde godtatt at de kan gjøre endringer på den ved å ha strøm til å begynne med.

Når det er sagt skriver du at en har lov til å si nei frem til 2019. Det er sånn halvveis riktig. Vi kan søke fritak ved hjelp av psykolog eller fastlege (en enkel legeerklæring holder). Ref: https://www.nve.no/stromkunde/smarte-strommalere-ams/

I lenken ovenfor nevnes det også om personvernsloven og slikt for de som er redd for overvåkning, etc.

Foreslår at det blir lest litt mer fra Justervesenet også. Vi har lover og regler vi må forholde oss til. :)

Anita Westeraas

23.10.2017 kl.11:43

David: Hvilke lover og regler?

Bjørn Melbøe

17.10.2017 kl.13:08

Hei Anita. Mange takk. Jeg skrev brev på vegne av min far idag og brukte dokumentet ditt. Måtte skrive litt om, selvsagt, og gjorde brevet litt mer personlig for min far. Vi venter i spenning på svar. Fikk brev av Eltetl at de kommer i neste uke og forventer å bli sluppet inn. Det vil ikke min far ha noe av. Jeg sitter nå og samler masse informasjon for å kunne levere svar når det kommer post fra BKK. Vi sier nei nå, istedet for å vente til vi evt blir syke og må insistere på at gamle måleren kommer tilbake.

Anita Westeraas

23.10.2017 kl.11:44

Bjørn Melbøe: Definitivt bedre å være føre var, enn å sitte å vente på å bli syk. Flott at du hjelper din far!

Bjørn Melbøe

17.10.2017 kl.13:21

Angående "Svar fra Follo Norgesnett og svar fra meg til Inspirasjon!". Filen er slettet.

Anita Westeraas

23.10.2017 kl.11:45

Bjørn Melbøe: Tusen takk for at du sa i fra. Jeg hadde slettet den selv ved en filtakelse ;) Det er rettet igjen.

Jan Reidar

22.10.2017 kl.22:32

Utrolig nyttig og opplysende informasjon. 👍🏻

En viktig dokumentasjon som vi alle bør kreve i ett NEI-brev er langsiktig studie som viser målt stråle dose som er innenfor lovlige verdier.

Disse verdiene bør også bekreftes godkjent av Statens Strålevern.

Strålingen er bekymringsfull i seg selv.

Bør det ikke om det blir installasjon av nettmålere etter tvang skrives forbehold om krav om erstatning ved sykdom.

Hvis ett familiemedlem skulle utvikle kreft eller andre sykdommer står nettselskapet ansvarlig for eventuelle skader og utgifter ved sykdom.

Kan man ta ett slikt forbehold hvis vi tvinges til bytte?

Anita Westeraas

23.10.2017 kl.12:04

Jan Reidar: Tusen takk, Jan Reidar! Jeg er helt enig med deg - i Einar Flydals blogg «Smarte» målere: «Er Strålevernet, NVE og netteierne ondsinnet eller bare uinformert?» Her har EMF Consult gjort en måling av stråling fra mobiltelefoner kontra stråling fra Aidon måler og Kamstrup. Det er hårreisende. Staten kommer til å få massesøksmål fra strålesyke mennesker dersom de ikke stanser dette overgrepet. Ikke ta forbehold om noe som helst. Familiens helse skal ikke være gjenstand for «testing» Vi skal ha et godt og langt liv og slippe å bruke tid på lange søksmål mot myndigheter som sover i timen. Det har bare gått for langt allerede. Ha en fin dag.

Katrine Kirkhorn

22.10.2017 kl.23:11

Jeg bare lurer...: Er det sånn at alle målere som blir avlest av nettselskapene har denne ekle strålingen? Eller er det bare enkelte typer, som denne Aidon, som vi bør være forsiktige med?

Anita Westeraas

23.10.2017 kl.12:09

Katrine Kirkhorn: Alle AMS målere avgir stråling i varierende grad. Jeg tror du får litt sjokk når du ser denne målingen her. Men det er bedre å kjenne til fakta og ta action enn å godta myndighetenes uholdbare krav. Sjekk Einar Flydals blogg «Smarte» målere: «Er Strålevernet, NVE og netteierne ondsinnet eller bare uinformert?» Her har EMF Consult gjort en måling av stråling fra mobiltelefoner kontra stråling fra Aidon måler og Kamstrup. Det er hårreisende. Dersom du ikke har fått installert AMS måler ennå, ta kontakt med nettselskapet ditt og gi beskjed om at du reserverer deg. Lykke til!
https://einarflydal.com/2017/09/05/smarte-malere-er-stralevernet-nve-og-netteierne-ondsinnet-eller-bare-uinformert/

Fredrik

25.10.2017 kl.09:27

Hei.

Prøver nå å få de til å fjerne måleren igjen pga. Brannfare og overvåkning. Men selv etter flere mailer (10) så har jeg ennå ikke lyktes de maser fortsatt etter lege erklæring. Selv om det etter nve sine rettlingslinjer ikke er et krav men et ønske. Noe tips til hva en kan gjøre da?

Anita Westeraas

12.12.2017 kl.14:57

Hei Fredrik. Jeg ser det er lenge siden du har kommentert. Er i ferd med å etablere egen næring. Så det tar mye tid. Jeg foreslår at du melder deg inn i FB gruppa. «Nei til smartmeter med mer» Der er det dedikerte administratorer og andre som har vært og er i samme situasjon som deg og kan gi bedre veiledning enn meg. I alle tilfeller stemmer det at nettselskapet ikke har lov å kreve legeerklæring. Ikke gi deg!

Frank Olsen

31.10.2017 kl.17:14

Angående "Svar fra Follo Norgesnett og svar fra meg til Inspirasjon!". Filen er fortsatt slettet.

Anita Westeraas

12.12.2017 kl.14:58

Frank Olsen: Hm, jeg får den opp.

Vidar

03.11.2017 kl.19:24

Til Roar Nygaard som påstår ovenfor her at det ikke kan knyttes helseskader til stråling fra slike målere. Les denne artikkelen og se på dokumentasjonen der. Spesielt siste link, som er et dokument som linker videre til 700 forskjellige vitenskapelige undersøkelser angående mikrobølgestråling og helsefare. http://ny1.no/2017/08/19/mikrobolger-og-deres-effekt-pa-kroppen/

Anita Westeraas

12.12.2017 kl.15:00

Vidar: Takk for informasjon Vidar. Inntil myndighetene selv tar til vettet må vi ta et selvansvar og skåne våre egne omgivelser for stråling.

May Helen Sagnes

08.11.2017 kl.12:35

Hei, takk for at du informerer og opplyser. Så enig med deg, dette er et overgrep, de gjør dette helt uten noen lovhjemmel og det er frekt.

Vi har skrevet brev til vårt nettselskap og fått motstand, men vi gir oss ikke.

Det sistexsom dumpa ned i postkassen forleden dag var uadressert reklame fra kraftselskapet med overskriften «En strøm av nye muligheter».... haha, muligheter for hvem? Må jo være for de som skal installere overvåkning hos oss 😄 Videre skriver de lott om hvordan byttet foregår, før de avslutter med, hva jeg oppfatter som en trussel; «I ytterste konsekvens vil vi måtte bruke retten til å koble de kundene som nekter målerbytte fra nettet vårt jmfr. tilknytningsvilkårene §6 Målepunkt»

Anita Westeraas

12.12.2017 kl.15:03

May Helen Sagnes: Takk! Vi må fortsette å spre informasjon slik at motstanden til sist blir så stor at det skjer en endring. Andre myndigheter i Europa er på langt nær så ihuga som de norske etter å tre målere nedover hodene på folk som forstår sitt eget beste.

Jane

08.11.2017 kl.20:06

Hei,

Takk for mye god informasjon. Jeg har søkt om utsettelse av denne installasjonen i mitt hus pga helsemessige grunner og fordi jeg vil gjerne ha mer fakta på bordet etter å ha lest mye negativt om disse nye målerne.

Mitt søskenbarn fikk denne måleren installert her om dagen og hun spurte om det var farlig stråling fra de, selvfølgelig svarte han at nei disse var helt sikre. Hun spurte også hva som skjedde hvis noen nektet å få dette installert, svaret fra installatøren var at da kuttet de strømmen - uten varsel!

Anita Westeraas

12.12.2017 kl.15:05

Jane: Det kan de ikke gjøre! Og målerne er helsefarlige!

Bente Bech

12.11.2017 kl.14:57

https://www.nrk.no/finnmark/truer-med-a-kutte-strommen-hos-kunder-som-nekter-a-installere-ny-maler-1.13774560

I Finnmark trues forbrukere med at strømmen kuttes?! Folk er jo maktesløse mot dette...

Anita Westeraas

12.12.2017 kl.15:07

Bente Bech: Ja, det er slik mediene liker å fremstille det. Skremselspropaganda. De kan ikke kutte strømmen i folks hjem, PUNKTUM. Har aldri sett lignende forsøk på å kue folk - uten bruk av fysisk makt vel å merke.

Cicilie

15.11.2017 kl.20:45

Det jeg lurer på er om NVE kan bøtelegge deg vist en nekter ams måler? Jeg vil reserver meg men får som svar at da må jeg ha lege erklæring . Jeg har jo strøm måleren rett ved soverommet mitt også. Takknemlig for svar .

Anita Westeraas

12.12.2017 kl.15:09

Cicilie: Så vidt jeg har hørt har ikke NVE gjort forsøk på å bøtelegge folk. Jeg foreslår at du stiller inn spørsmålet ditt til FB gruppa «Nei til smartmeter med mer» Der er det dedikerte administratører og folk i lignende situasjon som deg som gjerne svarer. Lykke til!

20.11.2017 kl.14:08

Hei - kan jeg bruke det brevet du fikk fra OED? Opplever nå at ordlyden fra dem som vil installere AMS er kvassere og faktisk litt truende. Med vennlig hilsen Else- Marie Sandvoll

Anita Westeraas

12.12.2017 kl.15:10

Anonym: Ja vær så god. Bruk alt du vil på bloggen. Lykke til!

Hans Ove Strand

21.11.2017 kl.14:49

Reservasjon mot installasjon av AMS er sannelig en stor prøvelse. Sendte melding til Skagerak Energi om reservasjon om montering av en slik måler (med begrunnelse). Svaret kom raskt hvor de gjorde meg oppmerksom på at dette hadde jeg ikke anledning til. Sendte et nytt brev hvor jeg la ved et brev fra OED hvor departementet opplyste om at det ikke vil bli lagt til grunn en streng praktisering av forskriften. De opplyste videre at etter 1.1.2019 ville ha en oversikt over antall reservasjoner og da ha et bedre grunnlag for å utarbeide mer permanente regler for fritak. Svaret fra Skagerak var at de ikke gir fritak og jeg som kunde fikk akseptere dette.

Hans Ove Strsand

Anita Westeraas

12.12.2017 kl.15:13

Hans Ove Strand: Ja, det er en øvelse i å stå i mot forsøk på maktovertramp. Heldigvis kommer vi ut sterkere på andre siden. Ingen har lov til å gå over din dørterskel uten din tillatelse - det gjelder også installatørene. Si nei - du skal ikke akseptere noe som har en negativ effekt på helse og miljø. Lykke til.

Antoinette Janssen

23.11.2017 kl.19:51

I live in Norway, but I do not master the Norwegian language already, sorry. Without knowing that it would happen, the old meter has been replaced by a smart meter: the landlord did not tell me this. I have talked about the health issues, because I am hypersensitive for electrosmog and have suffered of heavy physical and psychological problems. I have been with my General Practitioner today, for an attest, but he refused to undersign my declaration: a summary of symptoms, and the situation, the spot where the meter is attached to the wall, next to my rooms.

I am Dutch and know that in Netherlands it is allowed to refuse the meter, without any limit of time. Or to turn it off and send the numbers manually.

It is really shocking to discover this cruel totalitarian side of Norway's industry and politics, even of healthcare professionals, who wash their hands in innocence, who pretend they care for my health while they do not have one second to listen to my story about utterly serious symptoms, and proving not to know one single little detail of the problem.

As soon my General Practitioner heard today, when I visited him, the word smart meter, smarte målere, he changed his attitude into an offensive anti-patient request. What an incredible low level attitude. It was humiliating and embarrassing.

I have told this General Practitioner that he is not interested at all in my health. He denied that. I said it again. Also: if you know what I sense you would not dare to say what you say to me.

I spoke about the right in Netherlands to say no, to refuse the meter, or to be able to switch it on or off.

For a second he was silent. But started again to be offensive. What a sick disrespectful unethical person!

I have sent my statement to Hallingdal Kraftnett, and hope they have ears for my serious problems.

Why does not anybody in Norway talk about this: https://www.lessemf.com/smart.html

The website where one can read about the Dutch right to refuse the smart meter: https://www.consuwijzer.nl/energie/energiemeter/slimme-meter-weigeren

Possible to translate with: https://translate.google.nl/

Let us all pray that this arrogant Norwegian attitude of so-called professionals changes.

Anita Westeraas

12.12.2017 kl.15:22

Antoinette Janssen: Yes, we are witnessing some of the most disgusting power abuse as long as I have lived. I am sorry you had to feel offended by your doctor. I will have a look into your link. I advise you to be member of the Facebook group « Nei til smartmeter med mer» They now count over 8000 members https://www.facebook.com/groups/1582740015334130/?fref=ts
There are dedicated people in there and I am sure they will respond to your story. Besides, people need to understand that Norwegian government are trying to play the game «Best in class», wether other more normal countries listens to their inhabitants rather trying to hammer down rules and regulations.

Anders

28.11.2017 kl.18:14

Akkurat fått mail ang montering av dette fa..skapet. lurer for tiden på om jeg skal gå kampen.. lite lyst å ha det i hus. Legger merke til at kraftselskaper sier forskjellige "fakta" eks. " de sender hele tiden" noen sier "en gang i timen." Andre "en gang for døgnet... merkverdig at de ikke sier det samme... til en del av kommentarer oppi her som snakker om å skjerme seg med bly: de kommuniserer trådløst til nettselskapet. Da kommer det selvsagt i resten av huset også... det veldig få er klar over er at de(ams målerne) også mottar signaler. Du kan bli ett knutepunkt i nabolaget ditt. Der alle sender til deg og du sender alle disse videre. Ett såkalla ad-hoc nett. Det jeg liker minst av dette er egentlig overvåkningen. Som lett kan misbrukes. Er mange som kommer med: de som har problem med det, driver med noe kriminelt. Pleier da å spørre om de har noe imot at staten har ett kamera i stuen. Liker heller ikke tanken på at noen skal bestemme når jeg skal vaske klær. Ser ikke folk at verden går mot en total overvåking? Eks kontantløst samfunn.. hvorfor staten er for. Tipp

Anita Westeraas

21.12.2017 kl.20:37

Anders: Si nei og behold din analoge måler!
Sier du ja til AMSmåler har du akseptert nye vilkår så viktig å nekte dette!

peder

30.11.2017 kl.01:28

i tillegg har vi jo også chemtrailer er som er flystriper som inneholder bla Nano partikler av aluminium som aererosol vis blir sprayet over Norge for å endre klimaet. se dokumentaren på YouTube :Ditt livs viktigste innformasjon

Anita Westeraas

21.12.2017 kl.20:39

peder: Chemtrails er et helt eget kapittel som jeg kan en del om. Svært lite begeistret for alt som manipulerer naturen - det blir konsekvenser!

Arnt Folgerø

07.12.2017 kl.17:40

Det er mulig at jeg har lest dårlig, men jeg har ikke fått med meg om du, Anita Westeraas, har fått forhindret installering av ny strømmåler. Bøyde kraftselskapet seg for kravet ditt? Jeg får heller ikke lest svaret fra OED fordi det dukker opp et vindu der google krever at jeg må ha en Google-konto for å få lest brevet.

Anita Westeraas

21.12.2017 kl.20:41

Arnt Folgerø: Det er riktig at jeg fikk fritak fra AMS måler - du må bare ikke gi deg. Kraftselskapene håndterer kundene sine ulikt. Jeg opplevde en noenlunde grei imøtekommenhet med Norgesenergi Follo. Linken med svar fra OED er nå rettet opp. Lykke til!

Rune Mogerhagen

10.12.2017 kl.11:15

Her var det mye skjult info. Takk til alle!

Bare en liten greie rundt §4.1a

Nettselskapene har ikke plikt til å installere AMS dersom:

a)forbruket i målepunktet er svært lavt og forutsigbart,

Dette gjelder ALLE husstander i Norge.

Så... de har ikke krav til noe som helst. Altså legeattester og slikt. De har heller ingen grunn til å kreve en forklaring. Du kan bokstavelig talt bare sende en mail eller ta en telefon og takke nei til å være med på prosjektet.

For det er det det er. Et prosjekt.

Så om du ikke vil være en del av prosjektet, må man altså si i fra.

Anita Westeraas

21.12.2017 kl.20:44

Rune Mogerhagen: Ja, si NEI!! Jeg kjenner de som har begynt å merke langtidseffektene allerede. Sår på kroppen og neseblod etter ett år med smartmeter - det er noe som er helt galt med myndighetenes dømmekraft. Bare si nei - ikke be om fritak. KREV fritak.

Mikkel

10.12.2017 kl.14:59

Hva er lenken til Facebook-gruppen med over 4000 medlemmer?

Folkets Strålevern trenger også flere medlemmer: https://www.facebook.com/folkets.stralevern/

Anita Westeraas

21.12.2017 kl.20:47

Mikkel: Hei! Gruppen har nå over 8000 medlemmer. Ja det er viktig å dele rett info med så mange som mulig. Her er lenken til «Nei til smartmeter med mer» https://www.facebook.com/groups/1582740015334130/?fref=ts

Pål

21.12.2017 kl.00:08

Hei Anita

Ser at den tidligere lenke til svarbrevet fra OED nå ikke virker. Ser også at du i denne bloggposten har endret lenken til å være identisk med den etterfølgende lenke til "svaret fra Follo Norgesnett".

Siterer din bloggpost ovenfor:

SØKNAD OM FRITAK sendt Follo Norgesnett med kopi til OED. Vær obs på det jeg har satt i anførselstegn og sett inn det som passer for deg, eller ta det vekk.

https://docs.google.com/document/d/1RqlIt2nn3CgbA9E1XzviHygw4LWynC2aDu8-RgZiNuU/edit

Svar fra OED på min søknad om generelt fritak:

https://docs.google.com/document/d/1znA78DlbNv8CfFNO3mldT9-ZxJH0QNRd3qQmJv5Zkkk/edit?usp=sharing

Svar fra Follo Norgesnett og svar fra meg til Inspirasjon!

https://docs.google.com/document/d/1znA78DlbNv8CfFNO3mldT9-ZxJH0QNRd3qQmJv5Zkkk/edit?usp=sharing

Vi ser at de to siste lenker nå er identiske.

Håper du kan se på det og korrigere lenkene slik at det blir mulig å henvise til svaret fra OED. Kan du alternativt vurdere å dele selve dokumentet med oss? Retusjer gjerne bort ditt eget navn og adresse. Dette er et svært viktig dokument

Anita Westeraas

21.12.2017 kl.20:48

Pål: Tusen takk for at du følger med - her har det gått litt fort. Har vært inne og redigert. Ja jeg kan godt legge ved OED dokumentet som pdf hvis det er bedre?

M.

13.01.2018 kl.18:24

Har nektet installasjon av ams-måler i min egen selveier leileighet men Styret/OBOS har gått til Oslo Byfogdembetet for å få tilgang til leiligheten (har ingen advokat for å kunne forsvare oss).

OSLO BYFOGDEMBETE Dok 15 Hovedstevnevitnet

1-1ASTER !

Dam 17-1971921 VI-OBYF 08.01.2018

Innkalling til rettsmote

Motzfeldtsgate 6-8 Bs - M.

Saksøker: Motzfeldtsgate 6-8 Bs Advokat Stig Andre Kolstad

Saksøkt: M.

Saken gjelder: Midtertidig forloyning

Partene innkalles herved til å møte i retten

torsdag 18. januar 2018 kl. 0900 i Oslo byfogdembete, rettssal 628.

Hvis en av partene ikke møter, vil saken kunne fremmes og avgjorelse treffes på grunntag av

den annen parts framstilling av sakens sammenheng.

Hvis grunntaget for rettsmotet bortfaller, ma retten kontaktes umiddelbart, enten i brev, eller

over telefon 22 99 92 00, telefaks 22 99 93 00.

Vertlagte innkalling bes forkynt for:

M.

Tilsvar sendes retten snarest og senest innen 12.01.2018.

Oslo byfogdembete

Marit Gjøvåg Khoury

forstekonsulent

Kopi av innkalling er sendt pr post til M.

Anita Westeraas

23.01.2018 kl.14:26

M.: Hei! Ser rettsmøtet allerede har vært. Obos kan umulig har noen rett til å gå inn i din leilighet.Mitt beste forslag er å melde deg inn i FB gruppen «Nei til smartmeter med mer» og stille inn status der. Gruppen har en god samling mennesker med ulike ressurser og fagkompetanse. Lykke til

Ann

27.01.2018 kl.20:11

For mange år siden fikk vi innstallert en type strømmålere med automatisk avlesing,hvorfor skal man da være nødt til å innstalere disse da? Ser jo at dette handler om en annen type, men dette er jo bare tull.

Anita Westeraas

29.01.2018 kl.16:10

Ann: Det kan hende at din kommune har vært med på en forsøks runde. Kan jeg spørre hvilken kommune du tilhører?

Hella

30.01.2018 kl.11:30

Tusen takk for din nettside, det hjelper oss mye. Vi har skrevet til Glitre Energi Nett AS 3 ganger nå, og sier, at vi vil ikke har en AMS måler, absolut ikke, men de presser oss fortsatt.

Glitre: Ingen kunder skal beholde gamle analoge målere. Alle vil på et tidspunkt få installert ny digital måler med eller uten innbygd kommunikasjonmodul.

Jeg kan aldri vite om en måler har en kommunikationsmodul eller ikke.

Glitre Energi har også informert oss, at alle måler som ikke blir fjernavlest har høyere driftskostnader, og det må påregnes høyere nettleie, hvorfor???

Vi avleser måleren selv og sender en SMS/Melding til Glitre.

Anita Westeraas

30.01.2018 kl.13:26

Hella: Bra for deg og din familie at du holder stand. Hold måleren ute hvertfall inntil NVE får tenkt seg om i 2019 og lager nye retningslinjer for fritak. I UK har de for eksempel en langt mildere utrulling der AMS måleren er et tilbud til husstandene - et slags opt in system. De som ikke ønsker slipper! Det er bare i Norge at de tyr til nærmest maktovergrep. Personlig er jeg så møkk lei av at Norske myndigheter har en så latterlig «best i klassen? mentalitet. Husk at til sist kan ikke installatøren gå over din dørterskel uten ditt samtykke eller avtale. Synes du svarer helt fint. La vær å svare på fler henvendelser fra dem. Du har sagt ditt.

Anita Westeraas

30.01.2018 kl.13:27

Hella: Tusen takk for at du gir meg kred! Det betyr mye <3

Anita Westeraas

30.01.2018 kl.13:30

Hella: Du får høyere nettleie fordi du betaler for måler og installasjon til sammen ca 3 500,- som fordeles utover. Vanvidd at vi innbyggere skal betale regningen for at nettselskapene skal tjene mer penger...på oss! Ref internasjonal energipolitikk med overgang til ACER.

Rune Olsen

08.02.2018 kl.00:27

Sendte en mail til skagerak nett og takket nei til smartmeter. Det kunne jeg ikke gjøre fikk jeg til svar. Skal like å se at de med makt og på lovlig grunnlag skal forsøke å komme inn i huset her å skifte noe som helst. har en måler som er fra 2013 og holder godt mål enda i noen år.

Flott skrevet av deg og du fikk jo bekreftelse til slutt. sparer denne til om jeg eventuellt måtte få bruk for å sende noe lignende. :)

Anita Westeraas

28.02.2018 kl.13:10

Rune Olsen: Bra, nei det har de ikke lov til. Behold din analoge måler, flere gode grunner til det. Hvis du skulle få fler henvendelser og du er usikker - gå inn på FB gruppa - «Nei til smartmeter med mer» Der får du dedikert støtte og råd. Det er også en organisasjon under etablering for å stoppe smartmetere fullstendig. Ingenting er umulig - det umulige tar bare litt lenger tid.

Sony

09.02.2018 kl.01:44

Hei Anita.

Tusen takk for at du står på..det trengs i disse "ulvetider":-).

Har selv fått fritak for installasjon av Amsmåler,men stusser litt på slutten av det brevet.

"...Nett AS vil derfor ta ditt målepunkt ut av plan for hovedutrulling og videre særskilt om det på noe måte er

Mulig å få installert automatisk stråmmåling tilknyttet din installasjon samtidig som vi tar hensyn til dine bekymringer.

Du vil bli involvert i denne prosessen".

Sendte søknad og legeattest(før jeg fikk vite at de ikke har lov til det) og da synes jeg slutten ser i beste fall merkelig ut.

Hva synes du..?

Ett spørsmål;Er en analog strømmåler i fra slutten av 1980-tallet å regne som veldig gammelt..ser en del energiselskaper

Prøver å legge skylden på at de kan snurre for sent..?

2.Hvis NVE skulle lage nye retningslinjer for fritak,så skulle man tro at både Grunnloven og FN`s

Menneskerettigheter vil fremdeles stå over slik som i de gjør i dag..?

3.Hvis man skifter en ny måler enten Analog eller Ams,hvilken rettigheter vil bli da bli svekket...bare en tanke..?

Slik jeg har fått med meg av detaljer til nå,så virker at lovbrudd og innkompetanse går herlig i hand i hand i forbindelse med

Denne måleren og man kan jo alltid spørre seg med dette..om hvilken demokrati vi egentlig har i Norge?

Det gledelige synes jeg at stadig flere og flere i Norge begynner å våkne opp om dette,bare synd at folk må lide først.

Takk for en super side...blir å reklamere for alle jeg kjenner:-).

Anita Westeraas

28.02.2018 kl.13:30

Sony: Bare vær på vakt. Veldig tvetydig tilbakemelding der de åpenbart tar forbehold inntil de kommer på en alternativ løsning. Ditt andre spørsmål vedrørende gammel analog måler har jeg ikke nok kunnskap til å svare deg på. Henvend deg til Einar Flydal på hans blogg. https://einarflydal.com/author/einarflydal/ Grunnloven ligger i bunn og over selv om myndighetene påstår noe annet. Jeg vil anbefale deg å beholde analog måler uansett - hvis du først får installert den digitale måleren lar du nettselskapet ditt får detaljkunnskap om forbruket ditt og kan prissette deretter. Vi har ikke noe demokrati i Norge lenger - i så fall svært svekket. Den mest åpenbare svekkelsen var å undertegne EØS avtalen i 1994. Innføring av AMS er en direkte konsekvens og første trinn i at Norge nok en gang skal oppgi suverenitet og arv til EU gjennom ACER. Takk for at du informerer videre. Det er stort behov for opplysning da energipolitikken er komplisert og går langt over hodet på de fleste av oss. Det utnytter regjeringen til det fulle ved å gi forenklet info som samsvarer dårlig med virkeligheten - en generell fordumming av befolkningen.

Utlending

09.02.2018 kl.15:36

Hei. Jeg bare vil si at installasjon av målere er ikke til å kontrollere forbruk men til å justere pris. Når Norge skal slute seg til Acer, og dette skal skje 100%, vi alle skal deke den tap, som skal skje når Norge skal ikke levere avtalt mengde strøm til EU. Avtalen mellom Norges energy og EU forplikter levere NOKK strøm. Hvis vi bruker mye strøm, Norge klarer ikke levere nokk. Hvis kan ikke levere- Norges energy må betale bot. Samme som i bygg bransje-hvis objekt er ikke levert i tid, firma får bot. Hvem skal dekke bot til Norges energy? Selvfølgelig vi. Hvordan? Med økt pris per kWt når vi bruker mest. Hoper det er mulig forstå hva jeg vil si. Beklager for dårlig norsk.

Anita Westeraas

28.02.2018 kl.13:32

Utlending: Norsken din er fullstendig forståelig og jeg deler ditt syn!

Olav Ethelberg

14.02.2018 kl.16:14

Olav

14-02-2018

Hej Anita.

Nu har jeg skrevet til Hafslund Net to gange, og begge gange har jeg klart og tydeligt givet udtryk for, at jeg ikke vil have AMS og hvorfor jeg ikke vil have det. Begge gange har jeg fået det samme robotagtige svar, at jeg må oversende dokumentation fra læge eller psykolog, for evt. at kunne opnå fritag fra AMS. Nu gider jeg ikke mere.Jeg kommer aldrig til at gå til læge eller psykolog i sagens anledning og hvad Hafslund Net end finder på, slipper jeg ikke en installatør indenfor dørerne. Problemet er at jeg rasende. Jeg har lyst til at gøre følgende :

1) Anke sagen NVE og Fylkeslægen.

2) Anmelde forholdet til politiet, da min kone er bange for, at en installatør vil trænge sig ind i vores hjem, siden vi ikke har fået fritag.

3) Henvende mig til VG og TV2 hjælper dig, for at skabe blæst om sagen - bedre sent end aldrig.

4) Skaffe advokat for evt at sagsøge Hafslund Net, for uretmæsigt at forlange læge- eller psykolog erklæring, for noget det er nok at sige nej til.

Er det klogt ?

Eller skal jeg bare hælde koldt vand i blodet, og sige nej - en gang til.

Tak for uundværlig inspiration, når det gælder kampen mod AMS.

Anita Westeraas

28.02.2018 kl.13:40

Olav Ethelberg: Jeg deler din frustrasjon og anerkjenner at du tyr til handling. Installatøren har på ingen måte rett til å bryte seg inn for å installere. 1) Ja 2) Tror ikke du får gehør fra politiet, men et tydelig signal til Hafslund om at metodene deres er for aggressive. 3) JA - mange gjør hendvendelser og media kan ikke fortsette å ignorere missnøyen. 4) Hvis du har midler så ja, Hafslund er en av værstingene når det kommer til trusler mot kunder som motsetter seg AMS. De trenger tydelige signaler på at nok er nok. Du har allerede sagt nei, så det holder. Jeg anbefaler som sagt FB gruppen «Nei til smartmeter med mer» som har dedikert admin som svarer på spørsmål. Det er også en organisasjon under konstruksjon som blir en slags paraplyorganisasjon for å stoppe AMS installasjon fullstendig.

Janny

20.02.2018 kl.15:50

Hva om de allerede har installert den hjemme her??

Anita Westeraas

28.02.2018 kl.13:43

Janny: Krev å fjernet senderen - det er den som avgir den værste strålingen. Du vil da gjøre en måleravlesning på vanlig måte. Du må sannsynligvis betale et gebyr på ca 1 300,- men det er det etter min mening verdt på sikt.

Neimann

21.02.2018 kl.11:09

Jeg forstår ikke alle her som skriker og remjer om hvor forferdelig de opplever strømselskapenes fremferd.

Alt dere trenger å gjøre, alle dere som snakker om advokat og lange brev til ditt og datt og mye tid og penger og bekymringer .... for hva da? Føles det godt?

Alt dere trenger å gjøre er å ignorere strømselskapet. Ikke svare på telefonene, gjerne blokkere nummeret, aldri gå inn i en diskusjon med dem, ikke slipp dem inn i huset dit, aldri åpne døren for dem uansett hva de sier og truer med, ikke send dem noen brev, kast alle brev fra dem i søpla - du ha ikke mottatt dem, ikke plag legen din med ting de ikke vil blande seg inn i, OG ALLER VIKTIGST - ikke plag deg selv med bekymringer.

La aggresjonen og initiativet komme fra strømselskapet. For min egen del lener jeg meg til bake og ser med interesse frem til hvilke trusler og overgrep strømselskapet vil komme med. Hva de vil finne på aner jeg ikke og det bekymrer meg ikke. Jeg velger å forholde meg til reelle problemer.

Først da kan jeg vurdere hva som er riktig handling.

Ha en aldeles flott dag allesammen!

Anita Westeraas

28.02.2018 kl.13:46

Neimann: Flott at du har evne til å ignorere - det er også en handling. Jeg tror på en annen side det er viktig at man mobiliserer et tydelig signal på dette overgrepet på den norske befolkningen.

Lena Våtvik

01.03.2018 kl.13:07

Takk for nyttig info!!!

Jeg har akkurat flyttet hjem til Norge igjen, og har leid en leilighet. Desverre er det allerede satt inn nytt måleutstyr her. Hva kan jeg gjøre for å bli kvitt det igjen?? Vil bekymre meg stort å bo i all denne ekstra strålingen.

Stå på videre!!!! Takk!!!

Frode

02.03.2018 kl.07:15

Jeg gikk svar av strømselskapet Haugaland Kraft at de ikke ville levere strøm om ikke ny måler ble montert. Spurte om en forklaring på det. Fikk til svar at det var ingen tvang og ha strøm...

Sony

06.03.2018 kl.22:59

Ett forsinket "mange takk" for ett godt svar og gledelig å lese at en organisasjon kan bli etablert i mot AMS...supert:-).

Til Lena Våtvik: Start og hør med eieren av leiligheten om de kan bytte til en vanlig analog måler,som nevnt

Så kan det kanskje komme ett gebyr på ett slikt skifte.

Er eierne av leligheten greie og skjønner din bekymring så burde det gå greit...lykke til:-).

Til Frode: Helt utrolig å lese..Haugaland Kraft har ikke lov til å slå av strømmen fordi du ikke vil bytte til AMS måler.

Du/Alle har lov og rett til å si ett "Nei Takk" til kraftselskapene i 2018..fikk du svaret pr brev/E-post¨,så er

Det nok å ringe/sende E-post til de og takke "Nei Takk" til AMSmåleren.

Så dette er kun usmakelige trusler i fra dette selskapet og de har ingen som helst myndighet til tvang o.l.

Grunnloven og FN`s menneskerettigheter støtter deg og vi andre som blir plaget med denne nye måleren.

Stå på videre og ikke gi dere..og lykke til:-).

inko

09.03.2018 kl.15:28

Jeg ønsker IKKE å få en slik måler inn i huset mitt! Oppfatter det som et regelrett overgrep ( i likhet med såkalt kjernejournal som helsevesenet har opprettet på nettet uten min tillatelse, og som jeg mener tramper inn over mitt personvern).

I går fikk jeg vite av en kollega (som fikk smartmåler for et par år siden) - at hun i forrige uke var blitt kontaktet av strømselskapet som kunne fortelle at "det mottas ikke signaler fra din boks, og det har det heller ikke gjort siden den ble installert!" (slå den!) På spørsmål fra henne om hvordan de så hadde beregnet hennes strømforbruk i mellomtiden, ble det svart at "forbruket ditt er blitt stipulert på bakgrunn av tidligere års forbruk". Ærlig talt!!

Ellers er jeg svært takknemlig for at det finnes nettsteder som dette - TAKK.

Mediene er virkelig veldig bakpå i denne saken. I går på Dagsnytt 18 (8.mars 2018) var det riktignok en sak (én lege, én fra NVE og Ingrid Stella Oppebøen fra "Stopp smartmålerne deltok"). Personen fra NVE imponerte ikke, hun virket dårlig informert. Legens synspunkt var full utt forståelig, vi skjønner godt at de mener det må holde for strømselskapet at vi sier ifra selv.

Jeg tenker også at vi som følger en smule med på dette, er fullt klar over at både Statens strålevern og Helsedirektoratet opererer med altfor høye grenseverdier, og at "føre var-prinsippet" bare er noe man smykker seg med.

Egentlig er jeg ganske skremt over hva vi opplever. Og for å kommentere Frode i innlegget over: Så lenge man leser av måleren som man skal, og betaler når regningen kommer, går det rett og slett ikke an å svare slik Haugaland Kraft gjør - "at det er ingen tvang å ha strøm"! Rett og slett helt utrolig useriøst og en skam for bedriften. Et annet merkverdig svar fra en strømleverandør: "Det er ikke DU som kan si nei til ny smartmåler - fordi strømmen står ikke på ditt navn, men på din manns!"

Hvor mye tåpelig skal man høre fra den kanten?

Selv har jeg nå fått SMS om at min måler skal byttes ut innen 3 mnd, men aldri om jeg slipper dette innenfor dørstokken. Og trenger jeg støtte og oppmuntring underveis, kommer jeg hit til bloggen igjen!

Sony

09.03.2018 kl.20:44

Hei INKO.

Hvis din mann også er enig i at AMSmåleren ikke skal i deres hus,så berger dere ved det..i verste fall så kan du ordne det slik at

Din mann sier opp sitt strømforhold og overfører til deg som ny eier..vær obs på noe parpirarbeid ved det.

Det er dessverre slik at det blir begått overgrep fra staten i denne sak,i mot oss strømbrukere.

Grunnlovens paragraf 102 og FN`s artikkel 12 om menneskerettigheter beskytter oss i fra at staten Norge kommer å

Tvinge på oss noe vi ikke vil ha,nemelig Amsmåleren.

Dette vet de på stortinget m.m om,men satser på at vi nok en gang blir å svelge "kameler"..men den gang ei:-).

Så derfor er det bare å svare/(helst)skrive ett "Nei Takk" til kraftselskapets melding om bytting av måler..hvis de i etterkant

Begynner å true/mase,så ikke begynn å diskutere med dem..dere har da gitt ett svar og

Det er ingen som pr i dag som kan tvinge en slik måler på dere.

Din kollega kan ta kontakt med kraftselskapet og kreve å få bytte til en Analog måler,da den de har ikke virker og

De kan spesifikk kreve å få en Analog måler tilbake..som vil virke slik som den skal.

Fortell din kollega at det er mulig å si "Nei Takk" og gjerne si det til alle du vet om sliter med dette.

Når det gjelder kjernejournal på nettet uten din tillatelse,så vil jeg råde deg å ta kontakt med din fastlege for å evnt

Få det fjernet.

Litt på siden..det er ennå valgfritt å ha blåresept..Post og Utskrifter i fra f.eks Bank på enten digital eller i parpirform,men

Da må enhver enkelt si i fra hvis ønsket i parpirform..og er man pensjonist/trygdet så vil man ventelig få slippen tilbake igjen den 1Juli

Ellers så er det en Facebookside "Nei Til Smartmeter" som har mange medlemmer og kan ha tips/hjelp der.

Stå på INKO..håper og tror at dette vil gå bra..motstanden i mot Amsmåleren vokser mer og mer nå:-).

inko

12.03.2018 kl.13:13

Tusen takk for oppmuntrende svar.

Jeg bare lurer på én ting: Dersom man har vært så uheldig å ha fått AMS-måleren inn i huset og ønsker å bli kvitt den, er det da så enkelt og raskt å få strømselskapet til å bytte tilbake igjen til analog måler?

1300,- kr i gebyr kan man nok betale, men kommer de virkelig og gjør det - raskt? Hvilke erfaringer har folk med dette? Jeg kan så godt forestille meg at strømleverandørene vil trenere en slik henvendelse, jfr. fremgangsmåtene som er benyttet i denne saken.

Akkurat dette høres ikke ut til å være helt kurant å få til. Strømselskapene kan jo toe sine hender og håpe at folk slutter å bråke.

Eller går det an å kontakte en elektroinstallatør privat? Har de anledning til å bytte ut AMS- måleren?

Slik jeg har forstått det, så dukker helseplagene opp ganske raskt, og da tenker jag at det haster å få omgjort installasjonen.

(Ellers: også tusen takk for andre praktiske tips, jeg fikk ikke slettet kjernejournal ved første forsøk, tross online hjelp fra Helsedirektoratet som første gang forsikret meg om at jeg var slettet. Det var jeg ikke, og det oppdaget jeg rent tilfeldig etter noen måneder. Nå har jeg forsøkt igjen, og håper det virker, men dette må også følges opp. Det er virkelig ikke særlig betryggende.)

Hva er det egentlig med staten Norge som ikke ivaretar våre grunnleggende rettigheter? Se f.eks. til Nederland, jfr. blogginlegg høyere oppe i tråden.

Som jeg ser det, er det snakk om inkompetanse på høyt nivå, både medisinskfaglig sett, og når det gjelder kunnskaper om personvern. (skandalene kommer jo som perler på en snor, det er bare å åpne avisa).

Og er det slik at mitt nei til smartmåler bare vil gjelde ut 2018? Hva er det egentlig som skal skje i 2019 i forhold til dette? Er det det at den såkalte utrullingen sluttført i 2019, slik at vi etterpå kan få fred? Eller er det noe jeg ikke har fått med meg?

Takknemlig hvis noen kan svare på dette.

Sony

13.03.2018 kl.13:50

Hei Inko.

Hvis man har fått en Amsmåler i hus og ønsker den fjernet/byttet så ta gjerne først å kontakte nettselskapet om det.

Da kan du begrunne det og forlange en analog måler som ikke gir deg de problemer som har kommet med Amsmåleren.

Hvor lang tid det vil ta er litt usikkert men få det bekreftet at de vil bytte til en analog måler..slik at det ikke blir "glemt".

Jeg tror det går fint at en elektroinstallatør kan ta vekk en slik måler,men snakk først med nettselskapet slik at man

Unngår misforståelser og finn gjerne ett firma som kan ta parpirarbeidet i forbindelse med ett slikt bytte.

Strømselskapene kan jo håpe på at folk vil slutte å bråke om dette men det vil nok ikke skje:-).

Det som er at i år holder det å kun si "Nei Takk" til en slik måler,det som skjer fra 2019 er litt usikkert men tror og håper på at

Hovedlinjene for å nekte videre vil bli videreført,uannsett så har man Bl.a Grunnloven som gir oss støtte og rettigheter.

Kort fortalt så er Stortinget ikke flinke på å ivareta Grunnloven som tilhører folket men det har man sett mange ganger og

Dermed kan gi mere "mat" til ett direkte demokrati,som viser seg å fungere veldig bra andre steder.

Hvis nettselskaper prøver seg med at de har rettigheter til å skifte måler i ett privat hus,så er det 2 ting:

Det ene er at det står ikke i kontrakten(mellom nettselskapet og bruker) at de har rett til å bestråle sine kunder og

Det andre er at Grunnloven som er den som er det høyeste lov i Norge,som nettselskapet må forholde seg til.

Når det gjelder personvern og Amsmåler så må det sies å være skandaløst.

Det blir overhodet ikke brukt kryptering,kun Html..like sikkert som om du og jeg skulle sende datamasse til en annen maskin.

Dette blir det tidd effektivt om..for da er det helt åpent for hacking og at andre kan Bl.a bruke din strøm.

Utrullingen av Amsmåler skal være ferdig før 1.1.2019.

Håper også at din kjernejournal er slettet for altfor mange har en naiv tro på det digitale uten tanke på hvor skjørt det der er..se

Bare noe så enkelt når man ikke kan til tider betale med kort på super`n,da er det bra å ha EKTE penger:-).

Håper at dette var til litt hjelp og ikke inngå dialoger/diskusjoner/kompromiss med nettselskapet,for det kan de lett prøve seg på.

Ha en fortsatt fin dag/kveld og bare spør hvis du lurer på noe:-).

Sony

31.03.2018 kl.01:42

Hei og en riktig God Påske til alle sammen:-).

Dette fant jeg på Folkets Strålevern og annbefales å ta en titt.

Dette gjelder også for de som har fått en Amsmåler i hus..slik jeg leser dette så kan dette være til stor hjelp:-).

Det statlige overgrep vi blir utsatt for.

Les selv og vudere..tips gjerne videre til andre..og ha en fortsatt Fin Påske til dere alle dere:-:-).

Sony

03.04.2018 kl.20:10

Det på Folkets Strålevern er: https://.eksterngranskning.no/ams-brudd

Inko

04.04.2018 kl.16:23

Da jeg fikk SMS i mars med informasjon om at det skulle byttes måler hos meg 6.april 2018, svarte jeg med kode RING til installatøren. Et par dager etter dette (men i god tid før 6.april), ble jeg derfor oppringt, og informerte da at jeg ikke ville ha AMS-måleren installert. Jeg ble derfor satt på en liste over folk som har reservert seg. Akkurat dette gikk fint så langt.

Men jeg er jo ganske usikker på hva som kommer i neste omgang, når gigantleverandøren min får øye på reservasjonen min og andres her i området. Jeg vil ikke slippe noen inn, og kan heller ikke tenke meg at noen akkurat kan tvinge seg inn. Skulle noe sånt skje, bør vi gå sammen alle sammen til "TV2 hjelper deg"!

Jeg er spent på hvilke nye retningslinjer som kommer i 2019.

Det må iallefall komme regler som er like i hele landet, det er mer enn tydelig at nettselskapene ikke har gitt samme svar til folk rundt om i landet, noen har nærmest truet, mens andre foreløpig bare har laget en liste over oss det gjelder. Egentlig syns jeg ikke at jeg burde vært på noen liste heller, det ligger en slags overvåkning bare i det, og det betyr jo at nettselskaper nok har tenkt "å komme tilbake til saken" når det gjelder meg. Skulle ønske jeg slapp!

Jeg er både forundret og sjokkert over ufine, håpløse, uinformerte og uhøflige svar fra nettselskaper som er referert i denne bloggen. Utrolig at de slipper unna med en slik kundebehandling.

Og så undrer jeg meg over at det faktisk er mulig at man kan få byttet tilbake til analog strømmåler når presset fra nettselskapene er så stort -? Har noen klart det? - For 1300,- kr? Er det forskjell på leverandørene? Hvis noen faktisk har klart å få til dette, må vel det bety at nye retningslinjer vil ivareta oss som er skeptiske både mht. strålefare, overvåkning, hacking osv. - Altså at det tross alt ligger en slags aksept for våre synspunkter der ute?

Jeg vil virkelig ikke gi meg på dette!

Veldig, veldig glad for denne bloggen, og for at jeg ikke er alene!!

Nilsen

10.04.2018 kl.17:03

Hafslundnett avslår søknad om fritak, etter ditt brevoppsett (og påfølgende "klage"), hvor de på nytt forlanger attest fra psykolog.....

Deres avslag var preget av mange og lange pjatt, nettopp slik man finner hos det offentlige.

Ønsket de velkomne på politi for å bryte seg inn, hvor de vil bli møtt med pressen på slep.

Styr unna Hafslundnett, alle som har muligheten, fascistene som vi trodde var en utdøende rase, lever på sitt sunneste, og ser ut til å vokse.......

Sony

17.04.2018 kl.04:02

Til Inko.

Det er veldig bra at du reserverer deg i mot Amsmåleren og hva som blir av forandringer på retningslinjene i fra 2019 er

Ikke godt å si..er selv spent på det men er ikke mye bekymret da vi Bl.a har bra med støtte i både Grunnlov og mer.

Det triste er jo at enn del folk har fremdeles en naiv tro på statens representanter.

Dessverre så er det slik jevnt over at folk som jobber i nettselskap ser oss som ikke vil ha denne nye måleren i hus,som

Brysomme individer og da får man lett behandling deretter,men det vi har og ikke dem,det er at vi har loven på våres side og

Forbrukermakt.

Derfor så er det nok å si ett "Nei Takk" og gjerne med en kort begrunnelse og ferdig med det:-).

Aldri begynne å diskuterer med de..aldri inngå kompromisser...for det er VI som har makt til å si "Nei Takk"..:-).

Det er sant som du sier at det er forskjell i mellom nettselskapene,har selv ringt til noen selv.

Dersom noen får en Amsmåler i hus og vil ha denne vekk til fordel for en analog måler,så har jeg forstått det slik at det lar

Seg gjøre med begrunnelse for det eller i "verste" fall med en attest.

Hvis så..da bør man ta kontakt med sitt nettselskap og forklare de problemmer som er oppstått siden en Amsmåler har kommet i hus.

Det kan være helsemessige grunner eller andre grunner man vil si til dem.

Det viktigste er at hvis man spiller på lag med sitt nettselskap og forklarer dem din situasjon,så vil nok de fleste være

Imøtekommende til ditt ønske om å bytte måler.

Så..det er slett ikke for sent selv om man har fått en Amsmåler i hus...den kan bli byttet ut:-).

Etter hva jeg leser hva Anita Westeraas skriver(28.02.2018) så nevner hun om ett mulig gebyr på 1300kr for å skifte måler og

Er helt enig med henne at det er det verdt..med Bl.a tanke på helse og privatliv.

Har ikke hørt om "synlige" forskjeller i mellom leverandører.

Det er nok en aksept for alle våre synspunkter i mot denne nye måleren og man kan Bl.a takke FELO for deres innsats,men også

Alle de som har engasjert seg i denne saken..også innkludert Anita Westeraas og personlig så tror jeg i tiden framover vil vi

Vokse sterkere både i anntall og styrke:-).

Der kan både TV2 og modige aviser komme inn i bilde med tanke på støtte i fra uverdige overgrep i fra staten..med Amsmåleren.

Er også glad for at det er flere og flere som er negative i mot Amsmåleren og gjerne opplyser alle de man kjenner om

Hvilken rettigheter man egentlig har.

Bare stå på Inko..:-).

Til Nilsen:

Jeg har til dags dato ennå til gode å høre noe positivt om Hafslundnett,men det du kan enkelt gjøre er å si ett "Nei Takk" og

Gjerne med en kort begrunnelse.

Som nevnt...aldri inngå noe diskusjon...aldri noe noe kompromisser med ditt nettselskap...kun ett "Nei Takk".

For det har du og vi andre rett til å gjøre i 2018..nemelig:-).

Så for å spare deg for enda flere "samtaler" med de..så kan du gjøre det.

Hvis du skal unngå Hafslundnett,da må du flytte.

De kan gjerne true med Politi..men de har ingen juridisk platform til å gjøre det..skulle de gjøre det så er avisa bra å ha:-).

Politiet ha ingenting å bryte seg inn i private hjem i slike saker.

Ikke gi deg og stå på..helse og privatlivet er verd å kjempe for:-).

Bekymret

17.04.2018 kl.14:11

Et spørsmål til de som har sendt inn søknad om reservasjon mot AMS - hvor lang tid tok det før nettselskapet svarte dere? Jeg har sendt inn søknad basert på mal fra https://smartskandalen.info - for ca. tre uker siden - men har hittil ikke mottatt bekreftelse hverken fra NVE, Statens Strålevern, Olje- og Energidepartementet eller nettselskapet (BKK Nett)

Sony

18.04.2018 kl.13:35

Til Bekymret.

Da burde du ta en telefon/stikke innom de og spør om de har fått din søknad og hvis de har det så ber du dem å

Sende/få en bekreftelse på det(viktig).

Hvis de ikke har fått det,så sendt søknaden en gang til,evnt skriv det ned og da viktig å kopiere den og

Eventuellt en helseattest som de(nettselskapet) signerer med navn på at de har mottatt den(viktig).

Søknaden skal leverest til din nettselskap og det er de som skal bekreftes mottatt.

Når det gjelder helseattest så har nettselskapet ikke lov til å kreve det(de er ikke ett helseforetak) og

Det er nok å si ett "Nei Takk" til dem.

Det variere nok å hvor lang tid nettselskapet vil svare,det viktige er at man får en bekreftelse på at man har

Mottatt søknaden.

Hvis det går for lang tid så er det offentlige pliktig til å si i fra om dette...men er usikker på fristen og om hvilken sektorer det gjelder.

Min søknad så tok det over ett år før jeg fikk ett skriftlig svar..fikk ikke noe varsel om forsinkelser m.m...noen bedre:-).?

Det tryggeste kan være å skrive en handskrevet søknad og dra til nettselskapet..få dem til å ta kopi av den og

Få en handskrevet signatur+dato..fra dem på søknaden,for da eliminere man "bortkommende" E-poster som de kan fort hevde.

Skulle du evnt få ett avslag så vit at du fremdeles kan nekte ditt selskap å komme inn i ditt private hjem og

Vær opps på at de heller ikke har lov til å feste en måler på yttersden av husveggene,er samme regler der som på

Innsiden av ditt hjem,hvis man bor i boligblokk o.l er jeg litt usikker der.

Ikke gi opp for dette gjelder ditt private hjem og dette strider i mot både Grunnloven(som tilhører folket),Fn`s lover og

Mer til.

Skulle du/dere kjenne til folk som har fått denne måleren i hus,så gjerne informere dem om mulighetene til å bytte

Tilbake til en analog måler,dette blir ikke nevnt i massemediene og motstanden i mot denne måleren blir bare større og

Større..se bare hos Frankrike som ett lite eksempel.

Ha en fortsatt fin dag/kveld:-).

Vidar

20.04.2018 kl.18:18

En lege eller psykolog vil aldrig skrive en helse erklering som sier du ikke tåler strålingen

Vidar

20.04.2018 kl.18:23

Å kraftselskapet mitt helgelands kraft HK kommer medtrussler som mafiaen. Enten lar jeg dem innstalere fanskapen ellers kommer di å fjerner den gamle strøm måleren for den er vist deres eiendom. Hva skal man si til sånt. Jeg har angst fra før av blir ikke bedre av dette.

Sony

21.04.2018 kl.03:23

Hei Vidar.

Du har i grunnen rett i at Leger eller Psykologer ikke vil/kan skrive en helseattest da de ikke har kjennskap til

Dette med stråling av denne type.

De som til nå har skrevet ut slike attester er mye på grunnlag av hva folk selv forteller..leger velger for det meste å

Stole på hva folk har å fortelle og det er nok ikke til å stikke under enn stol at noen leger er mer "greie" med å ha med å gjøre.

Nå er det slik at Nettselskapene ikke har lov/myndighet til å forlange attester i fra folk..de er jo Bl.a ikke ett

Godkjent helseforetak.

Vidar: Det første du burde gjøre er å si ett "Nei Takk" til Helgelands Kraft og gi gjerne en kort begrunnelse i tillegg.

For i 2018 kan alle si ett Nei Takk..mens i fra 1Januar 2019 kan det bli noe mulige forandringer på de som har nektet.

At Helgelands Kraft kommer med trussel er nok dessverre ikke helt uventet og det de sier at de kommer å fjerne din måler

Under trussel at det er deres eiendom er ikke seriøst.

Så lenge du betaler for den strøm du bruker har de ingen juridisk rett til å true med noe slikt.

I Grunnloven og i Fn`s charter så står de lovene over Nettselskapene sine lover,og det handler om retten til privat liv og hjem.

Det vil si at Nettselskapet..montørene...NVE og til og med Stortinget ikke har adgang til ditt hjem,før du selv gir dem lov.

Husk..det er bare å si/skrive ett Nei Takk til kraftselskapet og ikke diskuterer med dem om noenting..verken om

Alternative løsninger eller evnt trusler.

Får du f.eks en E-post etter det,så er det bare å gjenta det du har sagt og ønsker dem en fortsatt fin dag:-).

I går snakket jeg med ei eldre dame som hadde fått en Ams-måler i hus..det gikk ikke lange tiden før hun merket mye ubehag og

Hun skulle få byttet den i en analog en.

Det er mange som nå har sagt Nei Takk til den nye måleren og dessverre mange som har fått den i hus som vil få den

Byttet tilbake til en analog måler.

Så..du har full rett til å nekte de og det vil du ikke angre på med tanke på Helse og Privatliv.

Vær obs på at hvis man ringer med mobiltelefon til Nettselskapene og vil nekte,så kan noen finne på å si at man tåler jo mobiltlf og

Kan lage trøbbel slik...bare en tanke.

Så..bare stå på Vidar...vi er mange som støtter deg i din kamp mot statlig overmakt som ikke tjener det norske folk.

Med Vennlig Hilsen Sony:-).

Christian

23.04.2018 kl.22:31

Hei.

Jeg har kjøpt et 3 år gammelt hus, da sef. med ferdig installert AMS måler.

Hvordan får jeg fjernet målereren, stråling etc. På enkel og rimelig måte?

Er det kun å ta ut senderen ifra skapet?

Sony

24.04.2018 kl.13:06

Hei Christian:-).

Det du da kan gjøre er i første omgang å kontakte ditt kraftselskap og si at du føler mye/kraftig ubehag siden

Du kjøpte huset og du vil av den grunn få den måleren byttet om til en Analog måler.

Det de også kan gjøre er å fjerne "radiodelen" på ditt Amsmåler,det er den som stråler og sender ut all informasjon

Ukryptert til ditt kraftselskap og hvis de begynner å prate om sikkerhet om det,så er det bare tull..det blir sendt på

Vanlig HTML og er absolutt åpen for hacking,men helst ikke nevn det for de for da blir det en evig diskusjon:-).

Å fjerne radiodelen er å ta vekk en boks som må gjøres av fagfolk,ikke godta at de bare slår den av og

Prisen for å fjerne den delen er nevnt tidligere på denne bloggen til å være på ca 1300kr,men det kan være en

Billig pris med tanke på helse og for mulighetene for overvåkning av mennesker.

Hvis du kan fjerne hele Amsmåleren og erstatte den med en helt ny Analog måler,så vil det kanskje våre det beste da vet man

Helt sikkert..men hør om det er samme pris.

De kan nok komme til å si at du må levere inn en søknad på dette og da bare spørre om hvor lang det vil ta.

De kan også etterlyse etter en attest fra lege/psykolog og legge ved din søknad.

Akkurat det har de ikke lov til(de er ikke ett helseforetak),men i og med det at du har kjøpt ett hus som på

Forhand har byttet måler,så tror jeg de har mere "makt" til å kreve det..er litt usikker på akkurat det.

I aller verste fall..ta en prat med din fastlege..og legg gjerne fram de helsemessige problemene du evnt har i fra

Den måleren.

Selv kommer jeg borti flere og flere som er i samme situasjon og vil nok bli enda flere i tiden som kommer..men

Kontakt med ditt kraftselskap og hør med dem om dette og...ikke inngå F.eks kompromisser ved plassering....få den vekk:-).

Vil også annbefale deg/dere å stikke innom Einar Flydal.com og også Smartskandalen.info,samt Folkets Strålevern der

Både kunnskap og deler av folkets motstand finnes,vær forresten også klar over sammenhengen i mellom Amsmåleren og

Acer.

Ønsker deg lykke til..du skal se at dette vil gå bare bra og tips gjerne de du kjenner i lignende situasjon om dette.

Ha en fortsatt fin Dag/Kveld:-).

Tor

30.04.2018 kl.15:12

Har nettleverandøren noen som helst rett til å skru av strømmen eller avslutte kundeforholder dersom du nekter å installere en AMS måler ?

Eller har de noen rett til å kreve en ekstra avgift fordi du ikke har AMS måler ?

Sony

01.05.2018 kl.00:43

Hei Tor:-).

Din nettleverandør kan kun skru av din strøm hvis du ikke har betalt for det du har brukt og selv da er

Ikke lett å bare stenge strømmen da det er bra rettsvern å ta hensyn til,spesiellt hvis det er snakk om

Småbarnsfamilier med dårlig råd m.m.

De kan jo alltids prøve å avslutte ett kundeforhold,men da er de pliktig til å skaffe deg en ny nettsleverandør og

Det i praksis ville jeg gjerne likt å ha sett:-)..det at de sier slik ,fordi du nekter å innstallere en Amsmåler så har de ikke

Lov til det..kort og greit.

I dette år(2018) så er det nok å si ett "Nei Takk" til ditt nettselskap,uten at de kan si noe på det..fordi du har rett til å

Takke nei.

Så det du kan gjøre er å evnt å takke Nei Takk og for all del ikke diskuterer og ikke inngå noen form for kompromisser

Med de og skulle de true deg med noe,så er det kun tomme trusler de kun kommer med..for loven er på din/våres side.

For..du og jeg har Grunnloven..også FN`s menneskerettigheter..bl.a som har vedtatt at vårt hjem og

Privatliv er det vi som bestemmer å holde hevd...ikke en suspekt stat eller noen som jobber i den.

Så..for guds skyld ikke slippe noen inn med den måleren og du har all rett til å takke nei..og ikke slippe de inn.

Det har vært diskutert om at vi som har Analoge målere også skal være med på å bli pålagt ekstra kostnader på nettleien,

Jeg tipper at det vil skje,men da får man i det minste beholde sitt hjem fri for å bli utsatt for dens målerens "aktiviteter".

Håper at dette besvarte det du lurte på..kom gjerne tilbake hvis du lurer på mer og

Spre gjerne informasjon til andre du kjenner som er i samme situasjon.

Skulle du kjenne noen som allerede har fått en slik måler i hus,så kan de få den byttet i mot en Analog måler,hvis og

Når de føler seg dårlig av den.

Ett lite tips på tampen..NVE..Nettselskapene M.fl forteller til oss hvor lite disse målerne stråler og er ufarlige av den grunn.

Da kan du besøke Einar Flydal sin Blogg..som trolig har Norges største kompentanse på slike ting,samt også

Besøke "Smartskandalen.info" og "Folkets Strålevern".

Ha en fortsatt Fin og Trivelig Dag/Kveld:-).

Petter Johan tuft

07.05.2018 kl.21:08

Hei, bør i i hus med to leiligheter. Ingen bør i fem andre nå. Men jeg vil sende dette til Skagerak. Kan gjerne få legen til å skrive under . Huseier som ikke bor her har ikke med strømmen å gjøre så han kan vel ikke si noe på det.

Sony

09.05.2018 kl.00:58

Heisann Petter:-).

Hvis strømmåler ikke står på huseieren men på dere som bor i hans husvære da er det dere som må si ett "Nei Takk".

For det er det dere kan gjøre i dette året (2018) og samtidig ha rett til å gjøre det.

Hvis dere gjør det og Nettselskapet begynner å protestere på det,så ikke inngå noe diskusjon eller

Kompromisser med dem,kun si/skriv ett "Nei Takk".

Nettselskapet har ikke hjemmel til å avkreve Legeattester..men skulle det bli det at din lege kan gi og skrive under,så

Husk å kopiere både søknad og evnt legeattest og at det må signeres i fra nettselskapet med dato i tillegg og

Deretter få dem til å ta kopier som du/dere får.

Av egen erfaring så kan det være tryggest å dra til nettselskapet med søknaden med event attest i handen til dem,E-Post

Kan forsvinne eller ikke komme fram og enkelte nettselskaper kan være ekstra ugreie.

I tiden som kommer så vil ett juridisk arbeide finne sted for å belyse lovligheten anngående AMS måleren..se mere omtale av

Det hos Einar Flydal` blogg.

Skulle dere i verste fall få ett negativt svar i fra Nettselskapet på deres søknad,så vit at dere kan nekte de å montere

Måleren med støtte i fra Grunnloven og FN`s menneskerettigheter om privatlivet.

De kan selvsagt finne på å true med alt mulig rart,men de har ikke juridisk rett til å sette slikt ut i livet..så ikke hør på dem:-).

Forresten flott å høre at du/dere vil beholde analog måler for å verne helse og privatliv,vi er stadig flere og flere som

Ser denne galskap som staten prøver å prakke på oss borgere.

Ønsker deg/dere mye lykke til og bare stikk innom hvis det er noe uklart:-).

Gjerne informere folk om dette og også de som har fått denne måleren byttet,for de kan nemelig få byttet tilbake til en

Analog måler hvis helse m.m er kommet galt ut,som må søkes om det.

Det sies at det vil komme ett gebyr ved ett slik bytte,men det er verdt det med tanke på helse og privatliv.

Husk...ikke en gang stortinget har rett til å komme inn i ditt og mitt husvære uten at man har gitt tillatelse til det.

Strømselskapene kan finne på å si at de kan stenge strømmen..som ikke er lov til...de kan hevde at strømmåleren er deres og

Derved har rett til å skifte...noe som ikke stemmer(de er underlagt grunnloven bl.a..).

Etter min personlige mening så har de ikke konsesjon til å bestråle mennesker uten tillatelse fra bruker,anngående Amsmåleren.

Lykke til og ha en fortsatt fin Dag/Kveld:-).

Rita Frantzen

30.05.2018 kl.20:24

Prøvde meg med de begrunnelsene som er vedlagt i bloggen din, og fikk dette til svar. Nå ser det ut som jeg må betale en ekstra avgift i året hvis jeg tolker det rett?

Samtlige nettkunder i Norge har ved tilknytning til strømnettet akseptert vilkårene i standard nettleieavtale og standard tilknytningsvilkår. Disse kan du finne her:

http://www.nordlandsnett.no/ac/standard-leveringsvilkaar

Her kan du lese at strømmåleren er nettselskapets eiendom, at det er nettselskapet som bestemmer hvilken type måler som skal benyttes og at nettselskapet skal ha adgang til målepunktet. Det å nekte oss å bytte strømmåler er da å anse som et brudd på denne avtalen med de konsekvenser det vil kunne innebære.

Som beskrevet av kollegaen min nedenfor, så er det NVE som har pålagt oss gjennom endring i Forskrift 301 (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-03-11-301) å bytte samtlige strømmålere. Denne forskriften er hjemlet i Energiloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1990-06-29-50/KAPITTEL_10#%C2%A710-6) og Energilovforskriften (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1990-12-07-959/KAPITTEL_9#%C2%A79-1). Lovene og forskriftene har gjennomgått vanlig politisk behandling og høringsrunder før de ble vedtatt. Dersom du er uenig med bakgrunnen eller hjemlingen av disse, foreslår jeg at du tar dette opp med NVE. Nordlandsnett akter å følge gjeldende lover og forskrifter og det innebærer at vi forholder oss til NVEs kriterier for fritak for automatisk avlesning.

Når det gjelder din henvisning til å ettergå fakta, så forholder vi oss til retningslinjer og uttalelser fra offentlig fagekspertise på området (Statens Strålevern, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og Helsedirektoratet). Samtlige påpeker at de nye målerne sender ut signaler som er langt under tillatte grenseverdier og at de ikke medfører noen som helst fare.

Kostnadene med drift av strømnettet i Norge dekkes av nettkunder via nettleien. Videreføring av gamle systemer for manuell avlesning medfører en ekstra driftskostnad som må dekkes av de som utløser denne kostnaden. Alternativet ville være at alle andre nettkunder er med på å betale for dette. Dette er en videreføring av prinsippet om at de som påfører kostnadene betaler for disse. Per i dag vil dette medføre en økning på ca 1500 kr pr målepunkt pr år for kunder uten AMS.

Utformingen av nettleien er basert på Forskrift om kontroll av nettvirksomhet (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-03-11-302).

Jeg setter denne saken som avsluttet med anmerkning om at du nekter målerbytte uten å ha levert søknad om fritak med gyldig dokumentasjon.

Med vennlig hilsen

Nordlandsnett AS

Sony

07.06.2018 kl.22:49

Hei Rita:-).

Så ditt innlegg og tenkte å skrive noen linjer.

For det første..det at Nordlandsnett truer med at hvis man ikke gir etter med å godta skifte til en Amsmåler så kan det

Bli ett avtalebrudd av det,det er bare tull.

Det eneste bruddet er hvis du ikke betaler din strømregning over lang tid,men selv det er det ikke bare å skru av strømmen.

Det har i rettvesnet blitt konkludert med at strømmen er like viktig som f.eks mat.

Den andre bløffen de prøver seg på er at deres måler er deres eiendom..ja..måleren er deres,men det er ditt husvære og

Mitt og ditt privatliv er pr i dag skjermet i bl.a i grunnloven og i FN`s menneskerettigheter.

Så hvis du sier nei takk og også ikke slipper de inn,så har du rett til det i dette år 2018.

Fra Jan 2019 vil det bli vurdert på de som har sagt nei takk og de andre.

Når det gjelder ekspertisen i fra Statens Strålevern så har de nettopp innrømmet feilberegninger av smartmålerenes strålestyrke i

Forhold til mobiltelefoner.

Etaten har blandet målemetoder.

Hvis man må betale kr 1500 ekstra i året for å fortsette å lese av manuellt,så må man også ha det i tankene på hva som teller mest...

Helse og privatliv..eller det motsatte.

Kjenner enda 2 til som har fått denne måleren i hus og begge kunne ikke få sove fullt ut...de begge forklarte at de ble fyllt av en

Uro..men fikk sove godt i ett analogt hjem.

Begge søker om å få fjernet dette og jeg kjenner persolig flere som har bl.a dette som plager.

Det blir sagt i fra nettselskapene at strålingene er så lite og uskyldige...dette har nettselskapene selv ikke undersøkt og

Har heller ikke noen kompentanse til å si,like lite som at de har lov til å kreve helseattest...for de er jo ikke registrert som

Helseforetak..eller:-)..?

Mitt råd til deg Rita er å si ett Nei Takk til nettselskapet og bare det...ikke inngå noen kompromisser eller avtaler med de..kort og

Godt si at du ikke vil ha den måler grunnet helsefrykt og privatliv m.m.

De kan nemelig ikke gjøre deg noe..uannsett hva de truer med...for du har Bl.a grunnloven bak deg og den kan de ikke rokke ved.

Så...bare spør hvis du lurer på noe..og du er ikke alene heller,mange har blitt utsatt for denne statlige overgrep og

Dette bunner i ganske enkelt i penger...ikke for at man skal være snille.

Kjenner du noen andre i samme situasjon,gi dem gjerne informasjon på bl.a av hvilken rettigheter på å nekte denne måleren.

Ha en fortsatt fin kveld...og lås døra til Nordlandsnett:-).

Med hilsen Sony:-).

Skriv en ny kommentar

Anita Westeraas

Anita Westeraas

40, Enebakk

HAR ET ORD MED I LAGET

Kategorier

Arkiv