hits

Vi er alle «el overfølsomme»

Vi er mange som søker om fritak fra AMS målerne og nettselskapene vil fortsatt forsøke å motsette seg dette. Hos enkelte nettselskaper går dette greit, mens andre som Hafslund nett ikke gir seg på «harde møkka», men gjør et innbitt forsøk på sykeliggjøring av normal skepsis og bondevett. I min første informative blogg får du tilgang på fritaksbrevet jeg sendte mitt nettselskap. Hvis du vil gjøre det veldig enkelt sier du bare NEI. Jeg har et budskap i dag og det er at vi alle er «el overfølsomme» Se hvorfor i videobloggen. 
Jeg anbefaler Facebook gruppen «Nei til smartmeter» som nå teller over 10 000 medlemmer.

Ved spørsmål av teknisk karater kan du sjekke ut bloggen einarflydal.com

Del gjerne og ikke gi deg!

Anita

10 kommentarer

Vidar

13.08.2017 kl.04:16

Flott du tar opp dette. Kjempebra. Stå på. :)

Anita Westeraas

15.09.2017 kl.11:02

Vidar: Tusen takk Vidar - Som Aftenposten sier: «det er godt å vite» :)

Pål Andre

29.08.2017 kl.07:46

Vedlig tydelig og bra forklart for alle de som ikke skjønner alvoret som alle får om de ikke nå tar et standpunkt. Lykke til videre med bloggen :)

Anita Westeraas

23.10.2017 kl.11:31

Pål Andre: Tusen takk! Det er lett å være tydelig når fakta om AMS målere er så tydelig. Jeg fatter ikke at norske myndigheter ikke ser alvoret.

Ernie

05.11.2017 kl.05:00

Godt jobba. La meg også peke ut det opplagte at sålenge myndighetene påstår at finnes en absolutt og fundamental vitenskapelig enighet for at denne teknologien ikke har noen effekt på menneske organismens helse (som det ikke finnes) så har det således ingenting med leger og legeerklæringer å gjør heller, ettersom de gjør påstanden i sitt eget argument at ikke finnes noe helse grunnlag ergo intet krav kan stilles til innblandelse av en praktikant/myndighet i helsevesen/sektor almenpraktiserende etc til autorisasjon om fritak til sagt teknologi. Argumentets språklige struktur er fundamentalt motstridende da den prøver å holde flere absolutte konkrete påstander som innenfor samme påstand er i logisk konflikt. Argumentet er i konflikt med seg selv. "Det har ingen effekt på helse, men du må gå til legen for å få fritak"

Anita Westeraas

12.12.2017 kl.15:01

Ernie: Enig!

julietalivstil

08.11.2017 kl.13:28

Kjempe bra☺

Anita Westeraas

12.12.2017 kl.15:04

julietalivstil: Takk og takk :D

Erik Hornberg

01.05.2018 kl.18:00

Hei

Hadde du en mal om brev med frittak for AMS målere? Jeg sendte et brev til Eidsiva 27/3-2017 og ber om fritak fra slik måler. Først et år etter senere får jeg brev der dem etterlyser legeerklæring som nå ikke lenger er mulig å få skrevet ut. Hva gjør jeg?

mvh Erik Hornberg

Anita Westeraas

04.05.2018 kl.13:09

Erik Hornberg: Hei! Her er brevmalen jeg har delt på bloggen. Fortsett å si NEI. Det er veldig viktig at AMS måleren ikke blir montert. Utdrag fra Einar Flydal sin blogg: Statens strålevern innrømmer at de har feilberegnet smartmålernes sendestyrke i forhold til mobiltelefoner. Etaten har blandet målemetoder. I stedet for at sendestyrken fra målerne er mye svakere enn mobiltelefoner, slik Strålevernet hevdet, er den langt sterkere, slik EMF-Consult hevdet. Det tok et halvt års tid å få ut den innrømmelsen, og den er pakket så godt inn at den er nesten usynlig. Men den er kommet ? etter purring. NVE, nettselskapene og kundene er blitt feilinformert. Smartmålerne er installert på falske premisser. Dette kan bidra til å forklare de mange historiene om akutte helseplager.

EMF-Consult påviste at Strålevernet hadde oversett at strålingen fra målerne regnes ut etter en annen målemetode enn strålingen fra målerne (e.r.p. versus e.i.r.p.). Strålevernet hadde blandet sammen målemetoder slik at forskjellen ble sterkt overdrevet.

Rett regnet sender en AMS-måler slett ikke svakere, men vesentlig sterkere enn en mobiltelefon i 3G- eller 4G-modus. Faktisk tre ganger sterkere målt i samme avstand fra kilden og når begge sender for full styrke. Det kan sammenlignes med at du med AMS måler 3 meter fra senga - blir eksponert for stråling tilsvarende en mobilmast på 40 meters avstand der antennen er rettet direkte mot hodeputa di.

Skriv en ny kommentar

Anita Westeraas

Anita Westeraas

40, Enebakk

HAR ET ORD MED I LAGET

Kategorier

Arkiv